Lukas 3:1-38

  • Yohanes mulai nindakké tugasé (1, 2)

  • Yohanes martakké bab baptisan (3-20)

  • Yésus dibaptis (21, 22)

  • Silsilahé Yésus Kristus (23-38)

3  Ing taun kaping 15 pamréntahané Kaisar Tibérius, wektu Pontius Pilatus dadi gubernur Yudéa, Hérodès* dadi panguwasa dhaérah* Galiléa, Filipus kakangé dadi panguwasa dhaérah Ituréa lan Trakhonitis, Lisanias dadi panguwasa dhaérah Abiléné,  lan wektu Hanas lan Kayafas dadi imam kepala, Yohanes anaké Zakharia nampa pangandika saka Gusti Allah wektu ing padhang belantara.  Mula Yohanes lunga menyang kabèh dhaérah ing sakiwa-tengené Kali Yordan, kanggo martakké bab baptisan sing dadi lambang pertobatan kanggo ngapurani dosa,  kaya sing ditulis ing kitab Nabi Yésaya, ”Ana swara wong mbengok ing padhang belantara, ʼSiapna dalan kanggo Yéhuwah! Lurusna dalan-dalané.  Saben jurang kudu diurug, lan saben gunung lan bukit diratakké, dalan sing ménggak-ménggok diluruské, lan dalan sing nggronjal-nggronjal dadi rata,  lan kabèh wong bakal ndelok keslametan saka Gusti Allah.ʼ”*  Dadi Yohanes mulai kandha marang wong-wong sing teka kanggo dibaptis, ”Kowé kabèh keturunan ula sing ana racuné, sapa sing ngélikké kowé kanggo nyingkir saka murkané Gusti Allah sing bakal teka?  Mula duduhna liwat tumindakmu nèk kowé pancèn wis mertobat. Aja mulai mbatin, ʼLeluhurku* kuwi Abraham.ʼ Kowé kabèh tak kandhani, Gusti Allah isa maringi Abraham keturunan saka watu-watu iki.  Kapak wis didèlèhké ing cedhak oyodé wit. Mula, saben wit sing ora ngasilké woh sing apik bakal ditegor lan bakal diuncalké ing geni.” 10  Banjur wong-wong padha takon, ”Nèk ngono, aku kabèh kudu nindakké apa?” 11  Dhèwèké njawab, ”Wong sing nduwé klambi loro, klambi sing siji kudu diwènèhké marang wong sing ora nduwé klambi, lan wong sing nduwé panganan kudu mbagi marang wong sing ora nduwé panganan.” 12  Malah para petugas pajeg teka kanggo dibaptis, lan wong-wong kuwi takon, ”Guru, aku kabèh kudu nindakké apa?” 13  Dhèwèké njawab, ”Aja narik* pajeg ngluwihi saka sing wis ditemtokké.” 14  Para tentara uga takon, ”Aku kabèh kudu nindakké apa?” Lan dhèwèké njawab, ”Aja ngganggu* sapa waé utawa nggawé tudhuhan palsu, nanging kowé kudu puas karo tunjanganmu.”* 15  Wong-wong lagi padha ngentèni Kristus, lan kabèh padha mikir bab Yohanes, ʼApa mungkin dhèwèké kuwi Kristus?ʼ 16  Yohanes njawab kabèh wong kuwi, ”Aku mbaptis kowé nganggo banyu, nanging wong sing luwih kuwasa ketimbang aku bakal teka. Aku ora pantes nyopot tali sandhalé. Dhèwèké bakal mbaptis kowé nganggo roh suci lan geni. 17  Dhèwèké nyekel sekop kanggo napèni* kanggo ngresiki panggonan napèni gandum. Terus nglumpukké gandumé ing gudhang, nanging kulité bakal diobong nganggo geni sing ora isa dipatèni.” 18  Yohanes uga mènèhi akèh naséhat liyané lan terus martakké kabar apik marang wong-wong. 19  Nanging dhèwèké ngélikké Hérodès, panguwasa dhaérah Galiléa, bab Hérodias bojoné kakangé lan bab kabèh tumindaké Hérodès sing jahat. 20  Merga kuwi, Hérodès nindakké siji manèh tumindak jahat yaiku nglebokké Yohanes ing penjara. 21  Wektu kabèh wong kuwi dibaptis, Yésus uga dibaptis. Wektu Yésus ndonga, langit kebukak, 22  lan roh suci sing kaya manuk dara mudhun ing ndhuwuré Yésus, terus ana swara saka langit, ”Kowé Putra-Ku sing Tak tresnani, sing nggawé senengé ati-Ku.” 23  Wektu Yésus mulai nginjil, dhèwèké umur 30 taun, miturut pendapaté wong-wong, dhèwèké kuwi,anaké Yusuf,anaké Hèli, 24  anaké Mattat,anaké Lèwi,anaké Mèlkhi,anaké Yannai,anaké Yusuf, 25  anaké Matatias,anaké Amos,anaké Nahum,anaké Èsli,anaké Nagai, 26  anaké Maat,anaké Matatias,anaké Semèin,anaké Yosèkh,anaké Yoda, 27  anaké Yoanan,anaké Résa,anaké Zérubabèl,anaké Syéaltièl,anaké Néri, 28  anaké Mèlkhi,anaké Adi,anaké Kosam,anaké Èlmadam,anaké Èr, 29  anaké Yésus,anaké Èlièzer,anaké Yorim,anaké Mattat,anaké Lèwi, 30  anaké Siméon,anaké Yudas,anaké Yusuf,anaké Yonam,anaké Èliakim, 31  anaké Méléa,anaké Ména,anaké Matata,anaké Natan,anaké Daud, 32  anaké Isai,anaké Obèd,anaké Boaz,anaké Salmon,anaké Nahsyon, 33  anaké Aminadab,anaké Arni,anaké Hèzron,anaké Pèrèz,anaké Yéhuda, 34  anaké Yakub,anaké Ishak,anaké Abraham,anaké Térah,anaké Nahor, 35  anaké Sérug,anaké Réu,anaké Pèlèg,anaké Èbèr,anaké Syéla, 36  anaké Kainan,anaké Arpakhsyad,anaké Sèm,anaké Nuh,anaké Lamèkh, 37  anaké Métusélah,anaké Hénokh,anaké Yarèd,anaké Mahalaléèl,anaké Kainan, 38  anaké Énos,anaké Sèt,anaké Adam,anaké Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Maksudé, Hérodès Antipas. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”tetrark”.
Utawa ”sarana keslametan saka Gusti Allah”.
Lit.: ”Bapakku”.
Utawa ”njaluk”.
Utawa ”meksa njaluk dhuwit saka”.
Utawa ”opahmu”.
Sekop kanggo misahké gandum saka kulité.