Lukas 21:1-38

 • Sumbangané randha miskin (1-4)

 • TANDHA-TANDHA BAB SING BAKAL KELAKON (5-36)

  • Perang, gempa bumi gedhé, wabah penyakit, kurang pangan (10, 11)

  • Yérusalèm dikepung tentara (20)

  • Wektu sing ditemtokké kanggo bangsa-bangsa (24)

  • Tekané Putrané manungsa (27)

  • Umpama bab wit ara (29-33)

  • Tetep waspada (34-36)

 • Yésus mulang ing bait (37, 38)

21  Wektu nyawang kothak-kothak sumbangan, Yésus nggatèkké wong-wong sugih padha nglebokké sumbangané.  Banjur Yésus weruh ana randha miskin nglebokké rong dhuwit rècèh sing sithik banget ajiné.*  Banjur Yésus kandha, ”Saktenané aku kandha, randha miskin iki nglebokké luwih akèh ketimbang kabèh wong liyané.  Merga kabèh wong kuwi mènèhi sumbangan saka kaluwihan bandhané. Nanging randha kuwi, senajan miskin, nglebokké kabèh sing diduwèni kanggo nyambung uripé.”  Terus, wektu ana wong-wong sing ngomong bab bait, sing dihiasi watu-watu sing éndah lan werna-werna barang persembahan,  Yésus kandha, ”Bakal teka wektuné, kabèh sing kok delok kuwi bakal diambrukké. Ora ana siji-sijia watu sing isih numpuk ing ndhuwuré watu liyané.”  Banjur wong-wong kuwi takon, ”Guru, sakjané kapan bab-bab kuwi bakal kelakon, lan apa sing bakal dadi tandhané wektu bab-bab kuwi arep kelakon?”  Yésus njawab, ”Ngati-atia, aja nganti kowé disasarké, merga akèh wong bakal teka nganggo jenengku, nganggo cara kandha, ʼAku iki Kristus,ʼ lan kandha, ʼWektuné wis cedhak.ʼ Aja mèlu wong-wong kuwi.  Sakliyané kuwi, wektu kowé krungu swara perang lan gègèran, aja kuwatir. Bab-bab iki kudu kelakon dhisik, nanging pungkasané kuwi ora bakal langsung teka.” 10  Banjur Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Bangsa bakal nglawan bangsa, lan kerajaan nglawan kerajaan. 11  Bakal ana gempa bumi sing gedhé, lan ing ngendi-endi bakal ana kurang pangan uga wabah penyakit. Wong-wong bakal ndelok bab-bab sing medèni lan tandha-tandha sing nggumunké ing langit. 12  ”Nanging, sakdurungé kuwi kabèh kelakon, wong-wong bakal nangkep lan nganiaya kowé, uga nyerahké kowé menyang sinagogé-sinagogé* lan penjara-penjara. Kowé bakal digawa menyang ngarepé raja-raja lan gubernur-gubernur merga jenengku. 13  Kuwi bakal dadi kesempatan kanggo kowé mènèhi kesaksian. 14  Mula, nduwéa tékad ing atimu nèk kowé ora perlu latihan dhisik carané mbéla awakmu, 15  merga aku bakal nggawé kowé wicaksana lan ngerti apa sing kudu diomongké. Senajan kabèh wong sing nentang kowé padha nggabung dadi siji, wong-wong kuwi ora bakal isa nglawan utawa mbantah kowé. 16  Banjur kowé uga bakal dikhianati* malah karo wong tuwamu, kakang, adhi, sedulur, lan kancamu dhéwé. Wong-wong kuwi bakal matèni sapérangan saka antaramu. 17  Lan kowé bakal disengiti kabèh wong merga kowé muridku.* 18  Nanging kowé ora bakal kélangan rambutmu sak ler waé. 19  Nèk kowé tekun, kowé bakal tetep urip.* 20  ”Nanging, wektu kowé ndelok ana tentara sing kémah ing saubengé Yérusalèm, kuwi tegesé Yérusalèm ora suwé manèh bakal ditumpes. 21  Wong-wong sing ana ing Yudéa kudu mulai mlayu menyang pegunungan, sing ana ing tengah kutha kuwi kudu lunga, lan sing ana ing désa-désa sakiwa-tengené aja mlebu mrana, 22  merga kuwi wektuné kanggo Gusti Allah ngukum wong-wong,* supaya kabèh sing wis ditulis isa kelakon. 23  Cilaka wong wadon sing mbobot lan sing isih nyusoni bayi ing mangsa kuwi! Merga negara iki bakal sengsara banget lan bangsa iki bakal dihukum. 24  Bakal ana sing mati merga pedhang lan ana sing bakal digawa dadi tawanan menyang pirang-pirang negara. Yérusalèm bakal diidak-idak karo bangsa-bangsa* nganti wektu sing ditemtokké kanggo bangsa-bangsa* rampung. 25  ”Uga bakal ana tandha-tandha ing srengéngé, bulan, lan bintang. Ing bumi, bangsa-bangsa bakal sengsara banget lan ora ngerti kudu nindakké apa merga gumlegeré laut lan ombaké sing medèni. 26  Wong bakal semaput merga kewedèn lan merga mbayangké apa sing bakal ngenani bumi, merga kuwasa-kuwasa langit bakal goncang. 27  Banjur, wong-wong kuwi bakal ndelok Putrané manungsa teka ing njeroné méga nganggo kuwasa lan kamulyan sing gedhé. 28  Nanging wektu bab-bab kuwi mulai kelakon, ngadega kanthi jejeg lan ndhangaka, merga ora suwé manèh kowé bakal dibébaské.” 29  Banjur Yésus nyritakké umpama iki, ”Gatèkna wit ara lan kabèh wit liyané. 30  Nèk wit-wit kuwi wis mulai ngetokké godhong-godhong, kowé ngerti nèk musim panas wis cedhak. 31  Semono uga kowé, nèk kowé ndelok kabèh iki kelakon, ngertia nèk Kratoné Allah wis cedhak. 32  Saktenané aku kandha marang kowé, generasi iki ora bakal sirna nganti kabèh iki kelakon. 33  Langit lan bumi bakal sirna, nanging omonganku bakal tetep ana nganti saklawasé. 34  ”Nanging ngati-atia aja nganti atimu kabotan beban merga kakèhan mangan, kakèhan ngombé, lan nguwatirké urip, banjur dina kuwi ujug-ujug teka ngenani kowé 35  kaya jiret. Merga dina kuwi bakal ngenani kabèh wong sing manggon ing saklumahing bumi. 36  Mula, kowé kudu tetep waspada lan terus nyuwuna supaya kowé isa slamet saka kabèh sing kudu kelakon kuwi, lan isa ngadeg ing ngarepé Putrané manungsa.” 37  Wektu awan, Yésus mulang ing bait, lan wektu bengi, Yésus metu saka kutha banjur nginep ing Gunung Zaitun. 38  Lan wektu isih ésuk banget, kabèh wong mara ing bait kanggo ngrungokké Yésus.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”rong lepton, yaiku sak kwadrans”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”diserahké menyang pengadilan”.
Utawa ”merga jenengku”.
Utawa ”éntuk jiwamu”.
Utawa ”wektuné dina-dina piwales”.
Utawa ”bangsa-bangsa sing ora kenal Gusti Allah”.
Utawa ”bangsa-bangsa sing ora kenal Gusti Allah”.