Lukas 18:1-43

  • Umpama bab randha sing ora gelem nyerah (1-8)

  • Wong Farisi lan petugas pajeg (9-14)

  • Yésus lan bocah-bocah (15-17)

  • Pitakonané pemimpin Yahudi sing sugih (18-30)

  • Sédané Yésus diramalké manèh (31-34)

  • Wong ngemis sing wuta isa ndelok manèh (35-43)

18  Banjur Yésus nyritakké umpama bab perluné terus ndonga lan ora nyerah.  Yésus kandha, ”Ing sawijiné kutha ana hakim sing ora wedi karo Gusti Allah lan ora ngajèni wong.  Ing kutha kuwi uga ana randha sing bola-bali marani hakim kuwi lan kandha, ʼGawéa keputusan sing adil antarané aku lan lawanku ing pengadilan.ʼ  Kanggo sawetara wektu, hakim kuwi ora gelem mbantu. Nanging akiré dhèwèké mbatin, ʼSenajan aku ora wedi karo Gusti Allah lan ora ngajèni wong,  nanging merga randha iki terus-terusan ngganggu aku, aku bakal mbantu dhèwèké éntuk keputusan sing adil, supaya dhèwèké ora terus-terusan mara lan nggawé aku kesel merga penjaluké kuwi.ʼ”  Banjur Gusti kandha, ”Coba gatèkna kandhané hakim kuwi, padahal dhèwèké wong sing ora bener!  Dadi, Gusti Allah mesthi bakal maringi kaadilan marang wong-wong pilihané sing padha sambat awan lan bengi marang Panjenengané. Gusti Allah uga bakal sabar marang wong-wong kuwi.  Aku ngandhani kowé, Gusti Allah mesthi bakal cepet maringi kaadilan kanggo wong-wong kuwi. Nanging wektu Putrané manungsa teka, apa dhèwèké bakal nemokké iman sing kaya ngono* ing bumi?”  Yésus uga nyritakké umpama marang wong-wong sing nganggep nèk awaké dhéwé kuwi wong bener lan ngrèmèhké wong liya. Yésus kandha, 10  ”Ana wong lanang loro sing mlebu ing bait kanggo ndonga, sing siji wong Farisi lan sing sijiné manèh petugas pajeg. 11  Wong Farisi kuwi ngadeg lan mulai ndonga ing njero ati, ʼGusti Allah, aku ngucap sokur merga aku ora kaya wong liya sing seneng ngrampok, sing ora bener, sing laku jina, utawa malah kaya petugas pajeg iki. 12  Aku pasa seminggu ping pindho, aku uga mènèhké sepersepuluh saka kabèh penghasilanku.ʼ 13  Nanging, petugas pajeg kuwi ngadeg ing kadohan, malah ora wani ndhangak ndelok langit. Dhèwèké terus nggebugi dhadhané lan kandha, ʼGusti Allah, welasana aku, aku iki wong dosa.ʼ 14  Aku kandha marang kowé, wektu wong iki mulih, Gusti Allah nganggep dhèwèké luwih bener ketimbang wong Farisi kuwi. Merga saben wong sing ngunggulké dhèwèké dhéwé bakal diisin-isinké, nanging sapa waé sing ngasorké dhèwèké dhéwé bakal diunggulké.” 15  Wong-wong uga nggawa anak-anaké sing isih cilik marang Yésus supaya Yésus numpangké tangané ing ndhuwuré* bocah-bocah kuwi. Nanging wektu weruh kuwi, murid-muridé mulai nyenèni wong-wong kuwi. 16  Senajan ngono, Yésus ngongkon supaya bocah-bocah kuwi digawa marang dhèwèké, banjur kandha, ”Ejarna waé bocah-bocah kuwi nyedhak marang aku, aja kok alang-alangi, merga Kratoné Allah bakal dadi duwèké wong-wong sing kaya ngono. 17  Saktenané aku kandha, sapa waé sing ora nampa Kratoné Allah kaya bocah cilik, ora bakal isa mlebu ing kono.” 18  Banjur ana sawijiné pemimpin Yahudi sing takon marang Yésus, ”Guru Sing Apik, apa sing kudu tak tindakké supaya isa éntuk warisan urip saklawasé?” 19  Yésus kandha, ”Ngapa kowé nyebut aku apik? Ora ana sing apik kejaba Gusti Allah. 20  Kowé ngerti préntah iki: ʼAja laku jina, aja matèni, aja nyolong, aja mènèhi kesaksian palsu, lan ajènana bapakmu lan ibumu.ʼ” 21  Wong lanang kuwi njawab, ”Kabèh préntah kuwi wis tak lakoni wiwit aku isih cilik.” 22  Sakwisé krungu kuwi Yésus kandha, ”Ana siji sing isih kurang saka kowé. Edolen kabèh bandhamu lan hasilé edumna marang wong miskin, lan kowé bakal éntuk bandha ing swarga. Banjur dadia muridku.” 23  Wektu wong lanang kuwi krungu omongané Yésus, dhèwèké dadi sedhih banget, merga dhèwèké sugih banget. 24  Yésus ndeloki wong lanang kuwi lan kandha, ”Pancèn angèl banget kanggoné wong-wong sing nduwé dhuwit akèh mlebu ing Kratoné Allah. 25  Sakjané, luwih gampang unta mlebu ing bolongané jarum jahit, ketimbang wong sugih mlebu ing Kratoné Allah.” 26  Wong-wong sing krungu kuwi padha kandha, ”Terus, apa ana wong sing isa slamet?” 27  Yésus njawab, ”Perkara sing mustahil kanggo manungsa, kuwi ora mustahil kanggoné Gusti Allah.” 28  Nanging Pétrus kandha, ”Aku kabèh wis ninggalké kabèh sing tak duwèni lan mèlu panjenengan.” 29  Yésus kandha, ”Saktenané aku kandha marang kowé, sapa waé sing wis ninggalké omahé, utawa bojoné, utawa kakangé, utawa mbakyuné, utawa adhiné, utawa wong tuwané, utawa anaké merga Kratoné Allah 30  mesthi bakal éntuk tikel luwih akèh ing jaman* saiki, lan ing jaman mbésuk bakal nampa urip saklawasé.” 31  Banjur Yésus ngajak 12 rasulé misah saka wong-wong liyané lan kandha, ”Awaké dhéwé lagi mlaku menyang Yérusalèm, lan kabèh sing ditulis liwat para nabi bab Putrané manungsa bakal kelakon. 32  Contoné, dhèwèké bakal diserahké marang wong-wong saka bangsa liya lan bakal diécé, dirèmèhké, lan diidoni. 33  Wong-wong kuwi bakal mecuti dhèwèké, banjur matèni dhèwèké, nanging ing dina katelu dhèwèké bakal urip manèh.” 34  Nanging, para rasul ora paham karo kabèh sing diomongké mau, merga tegesé omongan mau didhelikké saka wong-wong kuwi. 35  Wektu Yésus wis cedhak ing kutha Yérikho, ana wong lanang wuta sing ngemis ing pinggir dalan. 36  Merga krungu swara wong akèh liwat, dhèwèké takon apa sing lagi kedadéan. 37  Wong-wong ngandhani dhèwèké, ”Yésus wong Nazarèt lagi liwat.” 38  Wong lanang wuta kuwi mbengok, ”Yésus, Putrané Daud, welasana aku!” 39  Wong-wong sing mlaku ing ngarep mulai nggetak lan ngongkon dhèwèké supaya meneng. Nanging, dhèwèké malah mbengok saya banter, ”Putrané Daud, welasana aku!” 40  Yésus banjur mandheg lan ngongkon supaya wong lanang kuwi digawa marang Yésus. Sakwisé wong lanang wuta kuwi nyedhak, Yésus takon marang dhèwèké, 41  ”Kowé péngin aku nindakké apa kanggo kowé?” Wong wuta kuwi njawab, ”Gusti, tulungana aku supaya isa ndelok manèh.” 42  Mula Yésus kandha, ”Kowé isa ndelok. Imanmu wis nggawé kowé mari.” 43  Ing wektu kuwi uga, dhèwèké langsung isa ndelok. Dhèwèké banjur mulai ngetutké Yésus lan ngluhurké Gusti Allah. Kabèh wong sing weruh kedadéan kuwi uga ngluhurké Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”nemokké iman”.
Utawa ”mberkahi”.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.