Kisah 6:1-15

  • Wong pitu dilantik kanggo nglayani (1-7)

  • Stéfanus ditudhuh ngrèmèhké Gusti Allah (8-15)

6  Ing sawijiné dina, wektu jumlahé para murid saya akèh, wong-wong Yahudi sing basané Yunani padha nggrundel bab wong-wong Yahudi sing basané Ibrani. Kuwi disebabké merga randha-randha sing basané Yunani ora digatèkké ing bab pembagian jatah panganan saben dinané.  Mula 12 rasul banjur nglumpukké murid-murid lan kandha, ”Ora apik* nèk aku kabèh mandheg mulangké pangandikané Gusti Allah mung kanggo mbagèk-mbagèkké panganan.  Mula sedulur-sedulur, padha miliha dhéwé sedulur lanang pitu sing réputasiné apik,* sing kapenuhan roh suci lan wicaksana, lan aku kabèh bakal nglantik wong-wong kuwi kanggo ngurus bab penting iki,  nanging aku kabèh bakal terus nggunakké kabèh wektu lan tenagaku kanggo ndonga lan mulangké pangandikané Gusti Allah.”  Kabèh murid seneng karo keputusané para rasul kuwi, banjur para murid milih Stéfanus, sedulur lanang sing imané kuwat lan kapenuhan roh suci, uga milih Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parménas, lan Nikolaus saka Antiokhia, dhèwèké kuwi proselit Yahudi.*  Sedulur-sedulur lanang mau banjur digawa ing ngarepé para rasul, lan sakwisé ndonga, para rasul numpangké tangané ing ndhuwuré sedulur pitu mau.  Hasilé, pangandikané Gusti Allah terus nyebar, lan cacahé murid-murid saya mundhak akèh banget ing Yérusalèm. Sakliyané kuwi, akèh imam uga dadi wong percaya.  Stéfanus, sing kebak kuwasa lan welas asihé Gusti Allah, nindakké akèh perkara ajaib lan mukjijat* ing antarané wong-wong.  Nanging, ana wong-wong Yahudi saka kelompok sing disebut Sinagogé Wong sing Dibébaské, bareng karo wong-wong Kiréné lan Alèksandria, uga wong-wong saka Kilikia lan Asia, teka kanggo bebantahan karo Stéfanus. 10  Senajan ngono, wong-wong kuwi ora sanggup nglawan Stéfanus, merga Stéfanus wicaksana lan roh suci nuntun dhèwèké wektu ngomong. 11  Banjur meneng-meneng wong-wong kuwi ngojok-ojoki wong-wong liyané kanggo kandha, ”Aku kabèh krungu wong iki ngrèmèhké Musa lan Gusti Allah.” 12  Wong-wong kuwi uga ngojok-ojoki wong-wong liyané manèh, para pemimpin, lan para ahli Taurat. Kabèh wong kuwi nggrudug Stéfanus, nangkep kanthi peksa, lan nggawa dhèwèké ing ngarepé Sanhèdrin.* 13  Ana seksi-seksi palsu sing dikongkon wong-wong kuwi kanggo mara mrana, lan kandha, ”Wong iki terus-terusan ngrèmèhké baité Gusti Allah lan hukum Taurat. 14  Contoné, aku kabèh krungu dhèwèké kandha nèk Yésus wong Nazarèt bakal ngambrukké bait iki, lan ngowahi kebiasaan sing diwulangké Musa marang kita nganti turun-temurun.” 15  Kabèh sing lungguh ing Sanhèdrin padha mandeng Stéfanus, lan wong-wong kuwi ndelok wajahé Stéfanus tenang banget kaya wajahé malaékat.

Katrangan Tambahan

Utawa ”Gusti Allah ora bakal seneng”.
Utawa ”dilaporké apik”.
Maksudé, wong dudu Yahudi sing pindhah agama dadi agama Yahudi.
Lit.: ”tandha”.
Deloken Daftar Istilah.