Ibrani 3:1-19

  • Yésus luwih unggul ketimbang Musa (1-6)

    • Kabèh perkara dibangun karo Gusti Allah (4)

  • Aja nganti kélangan iman (7-19)

    • ”Dina iki, nèk kowé ngrungokké swara-Ku” (7, 15)

3  Mula, sedulur-sedulur sing suci, sing dipilih munggah swarga, gatèkna rasul lan imam agung sing kita akoni, yaiku Yésus.  Dhèwèké setya marang Gusti Allah, sing nglantik dhèwèké, kaya Musa wektu nglayani ing omahé Gusti Allah.*  Yésus dianggep pantes kanggo luwih dimulyakké ketimbang Musa, merga wong sing mbangun omah luwih aji ketimbang omah kuwi dhéwé.  Saben omah mesthi dibangun karo wong, nanging sing mbangun sakabéhé yaiku Gusti Allah.  Musa setya dadi pelayan ing omahé Gusti Allah, lan kuwi dadi gambaran* kanggo bab-bab sing bakal disingkapké mbésuk,  nanging Kristus setya dadi Putra sing dadi kepala omahé Gusti Allah. Kita iki omahé Gusti Allah, nèk kita tetep nduwé kebébasan kanggo ngomong lan nganti pungkasan nggegem kenceng pangarep-arep sing kita banggakké.  Mula, iki cocog karo apa sing diomongké liwat roh suci, yaiku, ”Dina iki, nèk kowé ngrungokké swara-Ku,  aja dadi atos atimu kaya pas kedadéan wektu Aku digawé nesu banget, yaiku wektu Aku diuji ing padhang belantara.  Wektu kuwi para leluhurmu padha nguji Aku senajan wis padha ndelok kabèh sing Tak tindakké saksuwéné 40 taun. 10  Kuwi sebabé Aku dadi jijik marang generasi kuwi lan kandha, ’Atiné wong-wong kuwi tansah nyimpang saka Aku, lan wong-wong kuwi ora kenal Aku.’ 11  Mula Aku dadi nesu lan sumpah, ’Wong-wong kuwi ora bakal mlebu ing dina istirahat-Ku.’” 12  Sedulur-sedulur, ngati-atia supaya ora ana ing antaramu sing nduwé ati sing jahat lan kurang iman merga ngedoh saka Gusti Allah sing urip. 13  Nanging, terusa nguwatké siji lan sijiné saben dina, saksuwéné mangsa sing disebut ”Dina iki” durung rampung, supaya ora ana siji-sijia ing antaramu sing dadi atos atiné merga daya apus-apusé dosa. 14  Kita isa mèlu nampa apa sing uga ditampa Kristus, nèk kita nggegem kenceng nganti pungkasan keyakinan sing kita duwèni saka wiwitan. 15  Kitab Suci kandha, ”Dina iki, nèk kowé ngrungokké swara-Ku, aja dadi atos atimu kaya pas kedadéan wektu Aku digawé nesu banget.” 16  Sapa sing ngrungokké nanging uga nggawé Panjenengané nesu banget? Wong-wong kuwi kan kabèh wong sing metu saka Mesir, sing dipimpin Musa, ta? 17  Sakliyané kuwi, marang sapa Gusti Allah ngrasa jijik saksuwéné 40 taun? Marang kabèh wong sing nindakké dosa, sing mayité padha pating glimpang ing padhang belantara, ta? 18  Lan, sapa sing Gusti Allah maksudké wektu Panjenengané sumpah nèk wong-wong kuwi ora bakal mlebu ing dina istirahaté Panjenengané? Mesthiné kabèh wong sing ora manut, ta? 19  Mula, kita ngerti nèk kabèh wong kuwi ora isa mlebu merga ora nduwé iman.

Katrangan Tambahan

Maksudé, ing antarané bangsa Israèl.
Utawa ”dadi seksi”.