Galatia 4:1-31

  • Dudu budhak manèh, nanging anaké Gusti Allah (1-7)

  • Paulus kuwatir marang jemaat Galatia (8-20)

  • Hagar lan Sara: rong perjanjian (21-31)

    • Yérusalèm sing ana ing ndhuwur, ibu kita, merdéka (26)

4  Wektu ahli waris isih cilik, dhèwèké padha karo budhak. Senajan dhèwèké sing nduwèni sakabèhé,  nanging dhèwèké isih diawasi karo wong sing diwènèhi tanggung jawab lan para pengurus nganti dina sing wis ditemtokké karo bapaké.  Semono uga kita. Wektu isih cilik, kita dadi budhak sing manut karo pathokan dhasar lan cara mikiré donya iki.  Sakwisé tekan wektuné, Gusti Allah ngutus Putrané, sing dilairké wong wadon lan sing urip miturut hukum,  kanggo nebus kita sing urip miturut hukum, supaya Gusti Allah isa ngangkat kita dadi anak-anaké.  Saiki merga kowé kuwi anak-anaké Gusti Allah, Panjenengané maringké roh suci ing ati kita, yaiku roh suci sing ana ing Putrané. Lan roh suci kuwi nggawé kita padha nyebut, ”Abba,* Bapak!”  Mula kowé dudu budhak manèh, nanging anaké Gusti Allah. Lan nèk kowé kuwi anaké Gusti Allah, Panjenengané uga bakal nggawé kowé dadi ahli waris.  Nanging wektu kowé durung kenal Gusti Allah, kowé dadi budhaké allah-allah palsu.  Saiki kowé wis kenal Gusti Allah utawa sing luwih pas kowé wis dikenal Gusti Allah, kok isa kowé péngin bali lan dadi budhak sing manut manèh karo pathokan dhasar saka donya iki? 10  Kanthi tliti, kowé padha ngrayakké dina-dina, sasi-sasi, musim-musim,* lan taun-taun. 11  Aku kuwatir nèk upayaku kanggo mbantu kowé dadi tanpa guna. 12  Aku mbiyèn ya kaya kowé. Mula sedulur-sedulur, aku tenanan nyuwun marang kowé supaya dadi kaya aku sing saiki. Kowé ora tumindak salah marang aku. 13  Kowé ngerti nèk merga penyakitku, aku dadi nduwé kesempatan martakké kabar apik marang kowé kanggo sing kapisan. 14  Senajan penyakitku nggawé kowé susah, kowé ora ngrèmèhké aku utawa nganggep aku njijiki, nanging kowé malah nampa aku kaya malaékaté Gusti Allah, kaya Kristus Yésus. 15  Ing ngendi kabungahan sing mbiyén kok rasakké kuwi? Merga aku yakin, nèk isa, mbiyèn kowé mesthi bakal nyungkil mripatmu lan mènèhké kuwi marang aku. 16  Mula, apa aku saiki dadi mungsuhmu merga aku ngandhani sing bener marang kowé? 17  Wong-wong kuwi ngupaya tenanan njupuk atimu, nanging tujuané ala, yaiku kanggo ngadohké kowé saka aku, supaya kowé padha gelem nuruti wong-wong kuwi. 18  Senajan ngono sedulur-sedulur, ora apa-apa nèk ana wong sing njupuk atimu nanging nduwé tujuan sing apik lan ora mung wektu aku ana bareng karo kowé. 19  Anak-anakku, sepisan manèh aku ngrasakké larané wong wadon sing arep nglairké. Aku bakal terus ngrasakké kaya ngono nganti kowé kabèh nduduhké sipat-sipaté Kristus. 20  Aku péngin ana bareng karo kowé saiki lan ngomong luwih alus, merga aku bingung kowé kudu tak kapakké. 21  Kowé sing péngin manut hukum, apa kowé ngerti sing dikandhakké hukum Taurat? 22  Contoné, Kitab Suci kandha nèk Abraham nduwé anak loro, sing siji saka abdi wadon, lan sijiné saka wong wadon sing merdéka.* 23  Sing lair saka abdi wadon kuwi padha kaya kabèh bocah liyané, nanging sing lair saka wong wadon sing merdéka kuwi lair merga janjiné Gusti Allah. 24  Kuwi kabèh dadi gambaran, merga wong wadon loro kuwi nggambarké rong perjanjian. Hagar nggambarké perjanjian sing digawé ing Gunung Sinai, lan kabèh sing klebu ing perjanjian kuwi dadi budhak. 25  Hagar tegesé Gunung Sinai, sing ana ing negara Arab. Dhèwèké padha karo Yérusalèm sing saiki, merga dhèwèké lan anak-anaké dadi budhak. 26  Nanging Yérusalèm sing ana ing ndhuwur kuwi merdéka lan dhèwèké kuwi ibu kita. 27  Kitab Suci kandha, ”Bungaha kowé, wong wadon sing mandul, sing ora tau nglairké anak. Surak-suraka kanthi bungah, kowé wong wadon sing ora ngrasakké lara arep nglairké. Merga wong wadon sing mandul nduwé anak sing luwih akèh ketimbang wong wadon sing nduwé bojo.” 28  Saiki sedulur-sedulur, kowé kuwi anak-anak sing dilairké merga janjiné Gusti Allah, padha kaya Ishak. 29  Mbiyèn, anak sing lair kaya umumé bocah liyané kuwi mulai nganiaya anak sing lair merga roh suci, lan saiki ya isih kaya ngono. 30  Nanging, apa sing dikandhakké Kitab Suci? ”Usiren abdi wadon kuwi lan anaké, merga anak saka abdi wadon kuwi babar blas ora bakal dadi ahli waris bareng karo anak saka wong wadon sing merdéka.” 31  Dadi sedulur-sedulur, kita iki dudu anaké abdi wadon, nanging anaké wong wadon sing merdéka.

Katrangan Tambahan

Tembung Ibrani utawa Aram sing tegesé ”Bapak!”
Maksudé, dina-dina kusus kanggo riyaya.
Maksudé, wong wadon sing dudu budhak.