Galatia 3:1-29

  • Bédané nindakké hukum Taurat lan nduwé iman (1-14)

    • Sing bener bakal tetep urip merga iman (11)

  • Janji marang Abraham dudu merga hukum Taurat (15-18)

    • Keturunané Abraham, Kristus (16)

  • Asalé lan tujuané hukum Taurat (19-25)

  • Dadi putra-putrané Gusti Allah merga nduwé iman (26-29)

    • Keturunané Abraham, wong-wong sing dadi duwèké Kristus (29)

3  Hé, wong-wong Galatia sing ora masuk akal! Sapa sing wis mblasukké kowé kaya ngéné iki? Kowé kabèh kan wis diterangké kanthi cetha bab Yésus Kristus sing dipaku ing cagak, ta?  Mung siji pitakonanku marang kowé: Kowé kabèh kuwi nampa roh suci merga nindakké hukum, utawa merga nduwé iman marang kabar apik sing kok rungokké?  Apa kowé bener-bener ora masuk akal? Wiwitané, kowé pancèn tumindak manut tuntunané roh suci, nanging saiki apa kowé akiré arep manut pikirané manungsa sing ora sampurna?  Apa akèh kasangsaran sing kok alami seprana-sepréné kuwi tanpa guna? Aku yakin ora kaya ngono.  Sakjané, apa wong sing mènèhi kowé roh suci lan sing nindakké akèh mukjijat ing antaramu kuwi nindakké perkara-perkara kuwi merga kowé kabèh nindakké hukum, utawa merga kowé kabèh nduwé iman marang kabar apik sing kok rungokké?  Iki padha kaya Abraham. Dhèwèké ”nduwé iman marang Yéhuwah, mula dhèwèké dianggep bener”.  Kowé mesthi ngerti nèk putra-putrané Abraham kuwi wong-wong sing nduwé iman.  Ndhisik, ana ayat sing kandha nèk Gusti Allah bakal nganggep bener wong-wong saka bangsa liya merga nduwé iman. Kuwi sebabé kabar apik iki diwartakké dhisik marang Abraham, yaiku, ”Liwat kowé, kabèh bangsa bakal diberkahi.”  Mula, kabèh wong sing nduwé iman padha diberkahi kaya Abraham sing nduwé iman. 10  Kabèh wong sing ngendelké hukum kuwi dikuwasani laknat, merga ana tulisan sing kandha, ”Kenaa ing laknat saben wong sing ora terus nindakké kabèh sing ditulis ing gulungan hukum Taurat iki.” 11  Apa manèh, cetha banget nèk ora ana wong sing dianggep bener karo Gusti Allah merga saka nindakké hukum, sebab ana tulisan sing kandha, ”Wong sing nindakké apa sing bener bakal tetep urip merga nduwé iman.” 12  Sakliyané kuwi, hukum Taurat dhasaré dudu iman. Merga, ana tulisan sing kandha, ”Saben wong sing nindakké hukum iki bakal urip merga saka kuwi.” 13  Kristus wis nuku kita. Dhèwèké wis mbébaské kita saka laknaté hukum Taurat nganggo cara nggantèni kita dadi wong sing kena laknat, merga ana tulisan sing kandha, ”Kenaa ing laknat saben wong sing dipaku* ing cagak.” 14  Kuwi kelakon supaya liwat Kristus Yésus, kabèh bangsa nampa berkah sing wis dijanjèkké marang Abraham, lan nganggo cara kuwi, kita isa nampa roh suci sing wis dijanjèkké merga kita nduwé iman. 15  Sedulur-sedulur, aku arep nggunakké umpama sing dijupuk saka urip saben dina: Nèk perjanjian wis disahké, ora ana siji-sijia wong sing éntuk mbatalké utawa nambahi apa-apa, senajan perjanjian kuwi mung disahké karo manungsa. 16  Janji-janjiné Gusti Allah digawé kanggo Abraham lan keturunané.* Ayaté ora kandha ”kanggo keturunan-keturunanmu”,* kaya-kayané kanggo akèh wong. Nanging, ayaté kandha ”kanggo keturunanmu”,* maksudé mung kanggo wong siji, yaiku Kristus. 17  Aku uga arep ngomong iki: Hukum Taurat, sing diparingké 430 taun sakbanjuré, ora mbatalké perjanjian sing wis Gusti Allah gawé sakdurungé utawa mbusak janji kuwi. 18  Nèk warisan kuwi diwènèhké merga hukum Taurat, kuwi tegesé warisan kuwi ora diwènèhké merga janji. Nanging sakjané Gusti Allah wis kanthi apik ati maringi Abraham warisan kuwi merga janji. 19  Dadi hukum Taurat kuwi kanggo apa? Hukum kuwi ditambahké kanggo nduduhké nèk ana pelanggaran, lan hukum kuwi digunakké nganti keturunan* sing nampa janji kuwi teka. Hukum kuwi diparingké liwat para malaékat, sing ngumumké kuwi liwat perantara. 20  Perantara dibutuhké mung nèk perjanjiané nglibatké luwih saka sak pihak. Nanging ing bab iki, Gusti Allah kuwi siji-sijiné pihak wektu nggawé janji kuwi. 21  Dadi, apa hukum Taurat kuwi nglawan janji-janjiné Gusti Allah? Babar blas ora! Merga nèk misalé wong éntuk hukum sing isa marahi urip, wong kuwi bakal dianggep bener kanthi cara nindakké hukum kuwi. 22  Nanging, Kitab Suci nggawé kabèh wong dikendhalèni dosa, supaya janji-janji sing dihasilké saka iman marang Yésus Kristus isa ditampa karo wong-wong sing nduwé iman. 23  Wektu iman* kuwi durung teka, hukum njaga kita lan kita dadi dikendhalèni hukum kuwi, kita uga ngentèni iman sing bakal disingkapké kuwi. 24  Mula, hukum Taurat dadi pembimbing* sing nuntun kita marang Kristus, supaya kita isa dianggep bener merga nduwé iman. 25  Nanging saiki, sakwisé iman kuwi teka, kita ora perlu manèh dituntun karo pembimbing* kuwi. 26  Kowé kabèh sakjané putra-putrané Gusti Allah merga nduwé iman marang Kristus Yésus. 27  Kowé kabèh sing wis dibaptis lan saiki nyawiji karo Kristus, wis dadi kaya Kristus. 28  Ora ana manèh bédané antarané wong Yahudi lan wong Yunani, antarané budhak lan wong merdéka, lan antarané wong lanang lan wong wadon, merga kowé kabèh pengikuté Kristus Yésus, mula kowé kabèh padha dadi siji. 29  Apa manèh, nèk kowé kabèh duwèké Kristus, kowé kabèh bener-bener keturunané* Abraham, lan kowé isa nampa warisan sing wis dijanjèkké.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”digantung”.
Lit.: ”winihé”.
Lit.: ”winih-winihmu”.
Lit.: ”winihmu”.
Lit.: ”winih”.
Kétoké, iki maksudé iman Kristen.
Maksudé, wong sing njaga lan momong bocah-bocah.
Maksudé, wong sing njaga lan momong bocah-bocah.
Lit.: ”winihé”.