Galatia 2:1-21

  • Paulus nemoni para rasul ing Yérusalèm (1-10)

  • Paulus ngélikké Pétrus (Kéfas) (11-14)

  • Dianggep bener mung nèk nduwé iman (15-21)

2  Banjur 14 taun sakwisé kuwi, aku lunga manèh menyang Yérusalèm bareng karo Barnabas, lan aku ngajak Titus.  Aku lunga mrana merga apa sing diduduhké Gusti, lan aku ngandhani wong-wong ing kana bab kabar apik sing wis tak wartakké marang bangsa-bangsa liya. Nanging, aku mung nindakké kuwi ing ngarepé sedulur-sedulur sing dihormati banget, kanggo mastèkké nèk pelayanan sing tak tindakké mbiyèn lan uga saiki ora tanpa guna.  Senajan Titus sing mèlu aku kuwi wong Yunani, nanging ora ana sing meksa supaya dhèwèké disunat.  Nanging kuwi dadi masalah merga sedulur-sedulur palsu wis padha nlusup mlebu ing jemaat kanggo dadi mata-mata. Wong-wong kuwi péngin ngrampas kebébasan sing kita duwèni merga kita nyawiji karo Kristus Yésus, supaya wong-wong kuwi isa nggawé kita dadi budhaké hukum.  Senajan ngono, aku kabèh ora ngalah utawa manut karo wong-wong kuwi, sedhéla* waé ora, supaya kabèh wulangan sing bener sing ana ing kabar apik tetep padha kok duwèni.  Nanging, bab sedulur-sedulur sing dianggep penting, ora soal wong kuwi kaya apa sakdurungé, kuwi ora penting kanggoku, merga sing Gusti Allah delok dudu apa sing kétok saka njabané. Aku malah ora éntuk bab anyar saka sedulur-sedulur sing dihormati kuwi.  Sewaliké, sedulur-sedulur kuwi ngerti nèk aku wis dipercaya kanggo martakké kabar apik marang wong-wong sing dudu Yahudi,* padha kaya Pétrus sing dipercaya kanggo martakké kabar apik marang wong Yahudi.*  Gusti Allah nggawé Pétrus sanggup dadi rasul kanggo wong Yahudi,* lan Panjenengané uga nggawé aku sanggup dadi rasul kanggo bangsa-bangsa liya.  Sedulur-sedulur kuwi padha ngerti nèk Gusti Allah nduduhké welas asih sing nggumunké* marang aku, mula Yakobus, Kéfas,* lan Yohanes, yaiku wong-wong sing dianggep dadi pemimpin, padha nyalami aku lan Barnabas, sing nduduhké nèk para sedulur kuwi setuju supaya aku lan Barnabas lunga marang bangsa liya, lan para sedulur kuwi lunga marang wong Yahudi.* 10  Para sedulur kuwi mung njaluk supaya aku kabèh tansah éling marang sedulur-sedulur sing miskin, lan kuwi sing tak upayakké kanthi tenanan. 11  Wektu Kéfas* teka ing Antiokhia, aku ngélikké dhèwèké kanthi terus terang, merga dhèwèké nyata-nyata salah. 12  Biasané, dhèwèké kerep mangan bareng karo wong-wong saka bangsa liya. Nanging, wektu wong-wong sing diutus Yakobus teka, dhèwèké ora sesrawungan manèh karo wong-wong kuwi. Dhèwèké ngedoh saka wong-wong kuwi merga wedi karo wong-wong sing ndhukung sunat. 13  Wong-wong Yahudi liyané uga mèlu-mèlu dadi munafik, nganti Barnabas uga mèlu-mèlu. 14  Nanging, wektu aku weruh nèk tumindaké wong-wong kuwi ora cocog karo wulangan sing bener sing ana ing kabar apik, aku ngomong marang Kéfas* ing ngarepé kabèh wong kuwi, ”Kowé kuwi wong Yahudi, nanging kowé tumindak kaya bangsa liya lan ora kaya wong Yahudi. Mula, ngapa kowé ngongkon wong-wong saka bangsa liya manut kebiasaané wong Yahudi?” 15  Kita, sing wong Yahudi asli lan dudu wong dosa saka bangsa liya, 16  ngerti nèk wong dianggep bener mung nèk dhèwèké nduwé iman marang Yésus Kristus, dudu merga nindakké hukum. Mula, kita nduwé iman marang Kristus Yésus, supaya kita dianggep bener merga nduwé iman marang Kristus, dudu merga nindakké hukum. Ora ana wong sing bakal dianggep bener merga nindakké hukum. 17  Nèk kita sing ngupaya dianggep bener liwat Kristus uga dianggep dosa, apa kuwi tegesé Kristus dadi pelayané dosa? Mesthiné ora! 18  Nèk aku mbangun manèh apa sing wis tak ambrukké, aku nduduhké nèk aku nglanggar hukum. 19  Hukum kuwi dhéwé nggawé aku mati ing bab* hukum, supaya aku isa urip kanggo Gusti Allah. 20  Aku dipaku ing cagak bareng karo Kristus. Mula sing urip dudu aku manèh, nanging Kristus sing nyawiji karo aku. Dadi saiki aku urip miturut iman marang Putrané Gusti Allah sing nresnani aku lan masrahké uripé kanggo aku. 21  Aku ora nolak welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* merga nèk wong dianggep bener liwat hukum, Kristus mati tanpa guna.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”sak jam”.
Utawa ”wong-wong sing ora disunat”.
Utawa ”wong sing disunat”.
Utawa ”wong sing disunat”.
Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, Pétrus.
Utawa ”wong sing disunat”.
Maksudé, Pétrus.
Maksudé, Pétrus.
Utawa ”bébas saka”.
Deloken Daftar Istilah.