2 Korintus 2:1-17

  • Niaté Paulus kanggo nggawa kabungahan (1-4)

  • Wong sing nindakké dosa diapura lan ditampa manèh (5-11)

  • Paulus ing Troas lan Makédonia (12, 13)

  • Pelayanan, pawai kemenangan (14-17)

    • Ora nggolèk bathi saka pangandikané Gusti Allah (17)

2  Aku wis mutuské nèk ora bakal nggawé kowé sedhih manèh wektu aku marani kowé mengko.  Nèk aku nggawé kowé sedhih, sapa manèh sing bakal nglipur aku, sakliyané wong-wong sing tak gawé sedhih?  Wektu kuwi, aku nulis surat marang kowé, supaya wektu aku teka, aku ora bakal digawé sedhih karo wong-wong sing kuduné nggawé aku bungah, merga aku yakin nèk apa sing nggawé aku bungah uga bakal nggawé kowé kabèh padha bungah.  Aku nulis marang kowé karo mbrebes mili, merga atiku susah lan sedhih banget. Iki ora supaya kowé sedhih, nanging supaya kowé padha ngerti nèk aku tresna banget marang kowé kabèh.  Nèk ana wong sing nggawé kowé padha sedhih, sing digawé sedhih dudu aku, nanging kowé kabèh. Nanging, aku ora péngin kakèhan ngomongké bab iki.  Disiplin sing wis diwènèhké karo akèh-akèhé wong saka antaramu kanggo wong sing nindakké dosa kuwi wis cukup.  Saiki, apuranen wong kuwi lan wènèhana panglipuran, supaya dhèwèké ora semplah merga saking sedhihé.  Mula, aku nyuwun supaya kowé padha nggawé dhèwèké yakin nèk kowé padha nresnani dhèwèké.  Wektu kuwi, aku nulis surat marang kowé kabèh kanggo ndelok apa kowé padha manut ing kabèh perkara. 10  Nèk kowé kabèh ngapurani wong, aku uga ngapurani wong kuwi. Sakjané, wektu aku ngapurani, aku nindakké kuwi demi kowé kabèh ing ngarepé Kristus, 11  supaya kowé ora dimanfaatké* Sétan, merga kita wis ngerti siasat-siasaté.* 12  Wektu aku tekan ing Troas kanggo martakké kabar apik bab Kristus, lan ana kesempatan* sing kebukak kanggo nglayani Gusti, 13  atiku ora tenang merga aku ora ketemu karo Titus, sedulurku. Mula, aku pamitan marang sedulur-sedulur lan mangkat menyang Makédonia. 14  Matur nuwun marang Gusti Allah, sing tansah nuntun kita ing pawai kemenangan bareng Kristus, lan sing wis nggunakké kita kanggo nggawé pangertèn bab Panjenengané nyebar* ing ngendi-endi, kaya ambu* sing wangi! 15  Kanggoné Gusti Allah, wektu kita martakké bab Kristus, kita dadi kaya ambu wangi sing nyebar ing antarané wong-wong sing dislametké lan uga wong-wong sing disirnakké. 16  Kanggo sing disirnakké, kuwi kaya ambu sing nggawa pati, nanging kanggo sing dislametké kuwi kaya ambu sing nggawa urip. Sapa sing pantes nindakké tugas iki? 17  Aku kabèh pantes merga aku kabèh ora nggolèk bathi saka* pangandikané Gusti Allah, béda karo sing ditindakké akèh wong. Nanging aku kabèh, yaiku para pengikuté Kristus sing diutus Gusti Allah, ngomong kanthi tulus ing ngarsané Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Utawa ”dikalahké; diapusi”.
Utawa ”niaté; rencanané”.
Lit.: ”lawang”.
Utawa ”dingertèni”.
Utawa ”kaya ganda”.
Utawa ”ora dodolan”.