2 Korintus 1:1-24

  • Salam (1, 2)

  • Panglipuran saka Gusti Allah ing kabèh kasangsaran (3-11)

  • Rencana perjalanané Paulus malih (12-24)

1  Saka Paulus, rasulé Kristus Yésus miturut kersané Gusti Allah, lan Timotius sedulur kita, kanggo jemaaté Gusti Allah sing ana ing Korintus, klebu kabèh wong suci sing ana ing Akhaya:  Muga-muga kowé kabèh padha nampa welas asih sing nggumunké lan katentreman saka Gusti Allah, Bapak kita, lan saka Gusti Yésus Kristus.  Pinujia Gusti Allah, yaiku Bapaké Gusti kita Yésus Kristus, Bapak sing welas asih lan Gusti Allah sing maringi panglipuran ing kahanan apa waé.  Panjenengané nglipur* kita ing kabèh pacoban* sing kita alami, supaya kita isa nglipur wong-wong liya sing ngalami pacoban apa waé nganggo panglipuran sing kita tampa saka Panjenengané.  Kita ngalami akèh kasangsaran merga dadi pengikuté Kristus, lan merga Kristus, kita uga nampa akèh panglipuran.  Nèk aku kabèh ngalami pacoban,* kuwi dadi panglipuran lan keslametanmu. Nèk aku kabèh nampa panglipuran, kuwi kanggo panglipuranmu, sing bakal mbantu kowé tekun ngadhepi kasangsaran sing uga tak alami.  Aku kabèh yakin banget marang kowé, merga aku kabèh ngerti nèk kowé wis padha mèlu ngalami kasangsaran, mula kowé uga bakal mèlu nampa panglipuran.  Sedulur-sedulur, aku kabèh péngin supaya kowé padha ngerti bab kasangsaran sing padha tak alami ing Provinsi Asia. Kasangsaran sing padha tak alami kuwi abot banget lan ora isa tak adhepi nganggo kekuwatanku dhéwé, nganti aku kabèh padha mikir nèk aku kabèh mesthi mati.  Sakjané, aku kabèh ngrasa wis divonis mati, supaya aku kabèh ora ngendelké awakku dhéwé, nanging ngendelké Gusti Allah sing isa nguripké manèh wong mati. 10  Panjenengané wis nylametké aku kabèh saka bahaya pati, lan aku kabèh yakin nèk sukmbèn Panjenengané bakal nylametké aku kabèh. 11  Kowé uga isa mbantu aku kabèh nganggo cara ndonga kanthi tenanan marang Gusti Allah. Merga nèk ana akèh wong sing ndonga kanggo kepentingané aku kabèh, Gusti Allah bakal ngrungokké lan mbantu aku kabèh, lan merga kuwi akèh wong bakal ngucap sokur. 12  Aku kabèh bangga merga iki: Hati nuraniné aku kabèh mènèhi kesaksian, nèk ing donya iki, utamané ing antaramu, aku kabèh urip kanthi suci lan tulus kaya sing Gusti Allah wulangké, lan aku kabèh ngendelké welas asihé Gusti Allah sing nggumunké,* dudu kawicaksanané manungsa.* 13  Aku kabèh nulis marang kowé mung bab perkara-perkara sing isa kok waca* lan kok pahami, lan aku péngin kowé padha paham perkara-perkara iki kanthi lengkap.* 14  Sapérangan saka antaramu wis paham nèk aku kabèh nggawé kowé bangga, padha kaya kowé uga bakal nggawé aku kabèh bangga ing dinané Gusti kita Yésus. 15  Merga aku yakin bab iki, wektu kuwi aku nduwé niat kanggo marani kowé luwih dhisik, supaya kowé padha bungah kanggo kaping pindhoné.* 16  Wektu kuwi, niatku yaiku marani kowé wektu aku arep menyang Makédonia, lan marani kowé manèh saka Makédonia, lan sakwisé kuwi padha kok kancani nganti sebagéan perjalananku menyang Yudéa. 17  Apa aku nggawé rencana kuwi mung asal-asalan waé? Apa aku nggawé rencana kuwi kanggo kepentinganku dhéwé, mula aku isa ngomong ”ya” banjur ngomong ”ora”? 18  Padha kaya Gusti Allah isa dipercaya, apa waé sing padha tak omongké uga isa dipercaya. Aku kabèh ora bakal ngomong ”ya” banjur ngomong ”ora”. 19  Sakliyané kuwi, Putrané Gusti Allah, yaiku Yésus Kristus, sing diwartakké marang kowé kabèh liwat aku, Silvanus,* lan Timotius, ora tau ngomong ”ya” banjur ngomong ”ora”. Nèk dhèwèké ngomong ”ya”, kuwi mesthi ”ya”. 20  Ora soal sepira akèhé janjiné Gusti Allah, kabèh kuwi wis dadi ”ya” liwat dhèwèké. Mula, liwat dhèwèké uga kita ngucapké ”Amin” marang Gusti Allah. Nganggo cara kuwi kita ngluhurké Gusti Allah. 21  Gusti Allah sing maringi jaminan nèk kowé lan aku kabèh duwèké Kristus, lan Gusti Allah sing uga nglantik kita. 22  Panjenengané uga wis ndèlèhké meterainé marang kita, yaiku roh suci ing ati kita, lan kuwi dadi jaminan kanggo apa sing bakal teka.* 23  Aku sumpah demi nyawaku* dhéwé, lan Gusti Allah seksiné, nèk aku durung teka menyang Korintus merga aku ora péngin nggawé kowé kabèh dadi saya sedhih. 24  Aku kabèh dudu majikan tumrap imanmu, nanging kanca nyambut gawé kanggo kabungahanmu. Kowé padha ngadeg jejeg merga imanmu dhéwé.

Katrangan Tambahan

Utawa ”nguwatké”.
Utawa ”kasangsaran”.
Utawa ”kasangsaran”.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”daging”.
Utawa mungkin ”mung bab apa sing wis kok ngertèni kanthi apik”.
Lit. ”nganti pungkasan”.
Utawa mungkin ”kowé padha éntuk paédah ping pindho”.
Maksudé, Silas.
Utawa ”dadi dhuwit panjer; dadi janji kanggo apa sing bakal kelakon”.
Utawa ”jiwaku”.