2 Tésalonika 1:1-12

  • Salam (1, 2)

  • Imané jemaat Tésalonika saya kuwat (3-5)

  • Hukuman kanggo wong-wong sing ora manut (6-10)

  • Donga kanggo jemaat (11, 12)

1  Saka Paulus, Silvanus,* lan Timotius, kanggo jemaat Tésalonika sing nyawiji karo Gusti Allah, Bapak kita, lan karo Gusti Yésus Kristus:  Muga-muga kowé kabèh padha nampa welas asih sing nggumunké* lan katentreman saka Gusti Allah, Bapak kita, lan saka Gusti Yésus Kristus.  Sedulur-sedulur, aku kabèh wajib tansah ngucap sokur marang Gusti Allah tumrap kowé kabèh. Iki wis sakmesthiné, merga imanmu saya kuwat lan kowé saya nresnani siji lan sijiné.  Mula, aku kabèh bangga nyritakké bab kowé kabèh marang jemaat-jemaaté Gusti Allah, merga kowé kabèh tetep tekun lan nduwé iman wektu ngalami akèh aniaya lan kasusahan.*  Kuwi bukti nèk keputusané Gusti Allah pancèn bener, lan kuwi nggawé kowé dianggep pantes kanggo mlebu ing Kratoné Allah, sing merga kuwi kowé saiki ngalami sengsara.  Merga Gusti Allah kuwi adil, Panjenengané bakal maringi hukuman marang wong-wong sing nggawé kowé sengsara.  Nanging, kowé kabèh sing ngalami kasangsaran bakal dibébaské bareng karo aku kabèh, wektu Gusti Yésus nduduhké kuwasané saka swarga bareng karo para malaékaté sing kuwat  ing geni sing mulad-mulad, kanggo ngukum wong-wong sing ora kenal Gusti Allah lan sing ora manut kabar apik bab Gusti kita Yésus.  Wong-wong kuwi bakal dihukum yaiku disirnakké saklawasé, disingkirké saka ngarsané Gusti lan saka kuwasané sing mulya, 10  wektu dhèwèké teka kanggo dimulyakké bareng karo para wong suciné, lan supaya kabèh wong sing nduwé iman padha nggumun marang dhèwèké, klebu kowé kabèh, merga kowé nduwé iman marang kesaksian sing padha tak wènèhké marang kowé. 11  Mula, aku kabèh tansah ndonga kanggo kowé, supaya Gusti Allah kita nganggep kowé kabèh pantes nampa undangan sing wis Gusti Allah paringké, lan supaya nganggo kuwasané, Panjenengané nyampurnakké kabèh bab sing apik sing dadi kersané lan kabèh sing padha kok tindakké merga iman. 12  Iki supaya jenengé Gusti kita Yésus isa dimulyakké liwat kowé, lan kowé dimulyakké merga nyawiji karo dhèwèké, cocog karo welas asih sing nggumunké* saka Gusti Allah kita lan saka Gusti Yésus Kristus.

Katrangan Tambahan

Maksudé, Silas.
Deloken Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”kasangsaran”.
Deloken Daftar Istilah.