1 Timotius 6:1-21

  • Budhak kudu ngajèni majikané (1, 2)

  • Guru palsu lan tresna marang dhuwit (3-10)

  • Tuntunan kanggo abdiné Gusti Allah (11-16)

  • Sugih ing tumindak sing apik (17-19)

  • Jaganen apa sing wis dipercayakké marang kowé (20, 21)

6  Para budhak kudu tetep nganggep majikané pantes diajèni saktulusé ati, supaya asmané Gusti Allah lan piwulangé ora dièlèk-èlèk.  Senajan majikané kuwi sedulur seiman, para budhak kuwi kudu tetep ngajèni dhèwèké, malah nglayani dhèwèké kanthi luwih apik manèh, merga sing éntuk paédah saka pelayanané sing apik yaiku sedulur seiman sing ditresnani. Terus wulangna bab-bab iki lan wènèhna naséhat-naséhat iki.  Nèk ana wong sing mulangké ajaran liya lan ora setuju karo arahan sing bener,* sing asalé saka Gusti kita Yésus Kristus, utawa ora setuju karo ajaran sing nduduhké piyé kita kudu ngabdi marang Gusti Allah,  wong kuwi sombong lan ora ngerti apa-apa. Dhèwèké seneng banget nggolèk perkara lan bebantahan bab tembung-tembung. Kuwi kabèh nyebabké rasa iri, bebantahan, fitnah,* ora percaya karo liyané,  lan udur-uduran bab perkara-perkara sing sepélé sing ora ana entèké, sing ditindakké karo wong-wong sing pikirané rusak lan ninggalké apa sing bener, sing mikir nèk ngabdi marang Gusti Allah kuwi cara kanggo nggolèk untung.  Pancèn, ana keuntungan sing gedhé kanggo wong sing ngabdi marang Gusti Allah lan puas karo apa sing diduwèni.  Kita ora nggawa apa-apa wektu lair ing donya, lan kita uga ora nggawa apa-apa wektu kita mati.  Dadi, nèk wis nduwé panganan lan sandhangan,* kita bakal puas karo bab-bab iki.  Nanging, wong sing nduwé tékad kanggo dadi sugih bakal kegodha, kejiret, lan kejebak karo kabèh pepénginan sing tanpa guna lan nggawé rugi, sing nyebabké wong-wong kuwi ngalami cilaka lan pati. 10  Tresna marang dhuwit kuwi salah siji dhasar* saka akèh kejahatan, lan merga terus nduwé tresna kaya ngono kuwi, ana sing ninggalké iman lan nglarani awaké nganggo akèh kasangsaran. 11  Nanging kowé, abdiné Gusti Allah, nyingkira* saka bab-bab kuwi. Ngupayaa sing tenanan kanggo ngabdi marang Gusti Allah, nduduhké kaadilan, iman, katresnan, ketekunan, lan watak sing alus. 12  Ngupayaa kanggo berjuang demi iman Kristen. Gegemen sing kenceng urip langgeng, sing merga kuwi kowé diundang lan mènèhi kesaksian sing apik ing ngarepé wong akèh. 13  Ing ngarsané Gusti Allah, sing maringi urip kanggo sakabèhé, lan ing ngarepé Kristus Yésus, sing mènèhi kesaksian sing apik marang Pontius Pilatus ing ngarepé wong akèh, aku mènèhi arahan marang kowé 14  kanggo nindakké préntah iki, supaya kowé tetep murni, lan tanpa cacad nganti wektuné Gusti kita Yésus Kristus nduduhké kamulyané. 15  Ing wektu sing ditemtokké, Panguwasa sing bungah kuwi bakal nduduhké kamulyané. Dhèwèké kuwi Raja tumrap kabèh sing mréntah dadi raja lan Gusti tumrap kabèh sing mréntah dadi gusti, 16  pribadi siji-sijiné sing ora isa mati, sing manggon ing pepadhang sing ora isa dicedhaki karo sapa waé, lan sing durung tau lan ora isa didelok karo manungsa. Muga-muga dhèwèké dihormati lan muga-muga kuwasané tetep ana saklawasé. Amin. 17  Wènèhana arahan* marang wong-wong sing sugih ing jaman* saiki supaya ora sombong, lan supaya wong-wong kuwi ngarep-arep, dudu marang kasugihané sing isa sirna, nanging marang Gusti Allah sing kanthi lubèr nyedhiakké kabèh bab sing kita nikmati. 18  Kandhanana wong-wong kuwi supaya nindakké kabecikan, dadi sugih ing tumindak sing apik, loma, lan seneng mènèhi, 19  nglumpukké bandha rohani sing bakal mènèhi jaminan kanggo urip sukmbèn, supaya wong-wong kuwi isa nggegem kenceng urip sing saktenané. 20  Timotius, jaganen apa sing wis dipercayakké marang kowé. Aja ngrungokké omongan sing ora ana gunané, sing ngrèmèhké Gusti Allah, utawa pangertèn palsu sing ngasilké omongan sing ora cocog karo apa sing bener. 21  Ana wong-wong sing ninggalké iman merga mamèrké pangertèn sing kaya ngono. Muga-muga kowé padha nampa welas asihé Gusti Allah sing nggumunké.*

Katrangan Tambahan

Utawa ”sing migunani”.
Utawa ”omongan sing ngrèmèhké”.
Utawa ”lan panggonan”.
Lit.: ”oyod”.
Lit.: ”mlayua”.
Utawa ”préntah”.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.