1 Korintus 7:1-40

  • Naséhat kanggo sing durung nikah lan sing wis nikah (1-16)

  • Tetep ing kahanané mbiyèn wektu dipilih dadi wong percaya (17-24)

  • Sing durung nikah lan randha (25-40)

    • Keuntungané wong sing ora nikah (32-35)

    • ”Mung éntuk nikah karo pengikuté Gusti” (39)

7  Iki jawaban saka pitakonan sing kok tulis: Luwih becik wong lanang ora nindakké hubungan sèks karo* wong wadon.  Nanging merga hubungan sèks sing ora sah* wis ditindakké ing ngendi-endi, saben wong lanang olèh nduwé bojo dhéwé, lan saben wong wadon olèh nduwé bojo dhéwé.  Wong lanang kudu mènèhké haké* bojoné, semono uga wong wadon marang bojoné.  Wong wadon ora nduwé kuwasa tumrap badané dhéwé, nanging bojoné sing nduwé kuwasa tumrap badané. Semono uga, wong lanang ora nduwé kuwasa tumrap badané dhéwé, nanging sing nduwé kuwasa tumrap badané kuwi bojoné.  Aja padha nahan haké* bojomu, kejaba kowé setuju nindakké kuwi kanggo sawetara wektu, supaya kowé isa nggunakké wektu kusus kanggo ndonga. Sakwisé kuwi, kowé kudu nyawiji manèh, supaya kowé ora terus digodha Sétan merga ora isa ngendhalèni dhiri.  Apa sing tak omongké kuwi olèh kok tindakké, nanging kuwi dudu préntah.  Aku péngin kabèh wong kaya aku. Senajan ngono, saben wong nampa anugrahé dhéwé-dhéwé saka Gusti Allah, sing siji nampa anugrah iki, sing liyané nampa anugrah kuwi.  Kanggo wong-wong sing durung nikah lan para randha, aku arep ngomong nèk luwih becik wong-wong kuwi tetep kaya aku.  Nanging nèk ora isa ngendhalèni dhiri, luwih becik nikah ketimbang ora isa ngendhalèni nafsuné. 10  Kanggo wong-wong sing wis nikah, aku mènèhi tuntunan. Sakjané iki dudu tuntunanku, nanging tuntunané Gusti, yaiku nèk wong wadon ora olèh pisah saka bojoné. 11  Nanging nèk pisah, wong wadon kuwi kudu tetep ora nikah. Utawa, wong wadon kuwi kudu rukun manèh karo bojoné. Wong lanang uga ora olèh ninggalké bojoné. 12  Kanggo sing liyané aku ngomongké iki, nanging iki saka aku, dudu saka Gusti: Nèk ana sedulur lanang nduwé bojo sing ora seiman, lan bojoné kuwi gelem manggon bareng karo dhèwèké, sedulur lanang kuwi ora olèh ninggalké bojoné. 13  Lan nèk sedulur wadon nduwé bojo sing ora seiman, lan bojoné kuwi gelem manggon bareng karo dhèwèké, sedulur wadon kuwi ora olèh ninggalké bojoné. 14  Wong lanang sing ora seiman dianggep suci merga sedulur wadon kuwi, lan wong wadon sing ora seiman dianggep suci merga sedulur lanang kuwi. Nèk ora, anak-anakmu bakal najis. Nanging saiki, anak-anakmu kuwi suci. 15  Nèk bojo sing ora seiman kuwi milih kanggo pisah, ejarna dhèwèké lunga. Ing kahanan kaya ngono, sedulur lanang utawa sedulur wadon ora wajib kanggo terus manggon bareng karo bojoné. Gusti Allah wis maringi kowé katentreman. 16  Wong-wong wadon, piyé kowé ngerti nèk kowé ora isa nylametké bojomu? Utawa wong-wong lanang, piyé kowé ngerti nèk kowé ora isa nylametké bojomu? 17  Senajan ngono, saben wong luwih becik urip manut karo apa sing wis diparingké Yéhuwah, yaiku miturut kahanané mbiyèn wektu Gusti Allah milih dhèwèké kanggo dadi wong percaya. Aku mènèhi tuntunan iki ing kabèh jemaat. 18  Apa ana wong sing wis disunat wektu dhèwèké mulai dadi wong percaya? Luwih becik nèk dhèwèké tetep kaya ngono. Apa ana wong sing durung disunat wektu dhèwèké mulai dadi wong percaya? Luwih becik nèk dhèwèké tetep ora disunat. 19  Disunat apa ora kuwi ora penting. Sing penting kuwi nindakké préntahé Gusti Allah. 20  Luwih becik saben wong tetep ana ing kahanan kaya pas dhèwèké mulai dadi wong percaya. 21  Apa kowé kuwi budhak wektu kowé mulai dadi wong percaya? Aja nguwatirké bab kuwi. Nanging nèk kowé nduwé kesempatan kanggo bébas, gunakna kesempatan kuwi. 22  Saben muridé Gusti sing mbiyèné dadi budhak wektu mulai dadi wong percaya, kuwi wis dibébaské lan dadi duwèké Gusti. Semono uga wong merdéka, wektu dhèwèké mulai dadi wong percaya, wong kuwi budhaké Kristus. 23  Kowé wis dituku nganggo rega sing larang banget. Mula aja dadi budhaké manungsa manèh. 24  Sedulur-sedulur, ora soal ing kahanan apa waé wektu kowé mulai dadi wong percaya, luwih becik kowé tetep urip miturut kahanan kuwi ing ngarsané Gusti Allah. 25  Saiki kanggo wong sing durung nikah,* aku ora nampa préntah saka Gusti, nanging merga aku wong sing setya sing éntuk welas asihé Gusti, aku mènèhi naséhat iki: 26  Miturutku, luwih becik wong lanang tetep ing kahanané saiki, merga kita urip ing jaman sing rekasa. 27  Nèk kowé wong lanang sing wis nduwé bojo, aja ngupaya pisah saka bojomu. Nèk kowé wong lanang sing ora nduwé bojo, aja nggolèk bojo. 28  Nanging nèk kowé nikah, kowé ora nindakké dosa. Lan nèk wong sing durung nikah* akiré nikah, dhèwèké ora nindakké dosa. Nanging, wong sing nikah bakal ngalami akèh kasusahan.* Aku péngin nglindhungi kowé saka bab kuwi. 29  Sakliyané kuwi, sedulur-sedulur, wektuné mung kari sathithik. Wiwit saiki, luwih becik wong lanang sing nduwé bojo dadi kaya wong sing ora nduwé bojo, 30  wong sing nangis dadi kaya wong sing ora nangis, wong sing bungah dadi kaya wong sing ora bungah, wong sing tuku barang-barang dadi kaya wong sing ora nduwé barang-barang kuwi, 31  lan wong sing nggunakké perkara-perkara ing donya iki dadi kaya wong sing ora nggunakké kuwi sakabèhé. Sebab, donya sing kita kenal saiki wis arep sirna.* 32  Sakjané, aku péngin kowé bébas saka rasa kuwatir. Wong lanang sing ora nikah mung kuwatir bab nindakké gawéané Gusti merga dhèwèké péngin nyenengké Gusti. 33  Nanging wong lanang sing nikah kuwatir karo perkara-perkara ing donya iki, merga dhèwèké péngin nyenengké bojoné, 34  mula pikirané dadi kebagi. Wong wadon sing ora nikah uga para prawan kuwatir bab nindakké gawéané Gusti, supaya badan lan pikirané* tetep suci. Nanging wong wadon sing nikah kuwatir karo perkara-perkara ing donya iki, merga dhèwèké péngin nyenengké bojoné. 35  Aku ngomongké iki kanggo paédahmu, dudu kanggo mbatesi* kowé. Aku péngin nggawé kowé semangat kanggo nindakké apa sing apik lan terus ngabdi marang Gusti tanpa alangan. 36  Nèk ana sing durung nikah* lan rumangsa ora isa ngendhalèni nafsuné, lan dhèwèké wis cukup umur, luwih becik dhèwèké nikah. Kuwi dudu dosa. 37  Nanging, nèk wong mutuské ing atiné kanggo ora nikah lan yakin tenan karo keputusané kuwi, merga dhèwèké rumangsa ora perlu nikah lan isa ngendhalèni nafsuné, dhèwèké bakal éntuk paédah. 38  Dadi, wong sing nikah éntuk paédah, nanging wong sing ora nikah éntuk paédah luwih akèh. 39  Wong wadon sing wis nikah nyawiji* karo bojoné saksuwéné bojoné isih urip. Nèk bojoné wis mati, wong wadon kuwi bébas nikah karo sapa waé sing dipéngini, nanging wong wadon kuwi mung éntuk nikah karo pengikuté Gusti. 40  Lan miturutku, wong wadon kuwi bakal luwih bungah nèk ora nikah manèh. Aku yakin nèk aku uga nduwé roh suciné Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”ora ndemèk”.
Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, kanggo nyukupi kebutuhan sèks.
Maksudé, kanggo nyukupi kebutuhan sèks.
Lit.: ”prawan”.
Lit.: ”prawan”.
Lit.: ”kasangsaran ing daging”.
Lit.: ”adégan donya iki lagi malih”.
Lit.: ”rohé”.
Lit.: ”ngekang”.
Lit.: ”prawan”.
Utawa ”kecencang”.