1 Korintus 5:1-13

  • Masalah bab hubungan sèks sing ora sah (1-5)

  • Ragi sathithik isa nyebar ing kabèh adonan (6-8)

  • Wong sing tumindak ala kudu disingkirké (9-13)

5  Aku krungu nèk ing antaramu ana sing nindakké hubungan sèks sing ora sah,* yaiku wong lanang sing njupuk bojoné bapaké. Hubungan sèks sing ora sah kaya ngono kuwi malah ora tau kelakon ing antarané bangsa-bangsa.  Nanging kuwi malah nggawé kowé bangga. Kuduné kowé padha sedhih lan nyingkirké wong sing nindakké dosa kuwi saka antaramu, ta?  Senajan aku ora ana ing kana, nanging pikiranku* ana ing kana. Lan aku wis ngadili wong sing nindakké dosa kuwi kaya-kayané aku ana ing antaramu.  Wektu kowé padha ngumpul, pikiranku lan kuwasané Gusti kita Yésus ana bareng karo kowé. Mula, nganggo jenengé Gusti kita Yésus,  pasrahna wong kaya ngono kuwi marang Sétan, supaya pengaruhé sing ala disirnakké* lan kahanan rohaniné jemaat tetep kejaga saksuwéné dinané Gusti.  Ora pantes nèk kowé bangga kaya ngono. Apa kowé ora ngerti nèk ragi sathithik isa nyebar ing kabèh adonan?*  Buwangen ragi sing lawas supaya kowé dadi adonan sing anyar, merga kowé kabèh wis bébas saka ragi wiwit Kristus dikurbanké. Kristus kuwi Cempé Paskah kita.  Mula, ayo kita padha ngrayakké riyaya sakbanjuré* ora nganggo ragi sing lawas utawa ragi dosa lan sing ala, nanging nganggo roti tanpa ragi sing nglambangké kabecikan lan apa sing bener.  Aku wis nulis surat marang kowé supaya kowé mandheg sesrawungan karo wong sing nindakké hubungan sèks sing ora sah.* 10  Sing tak maksudké kuwi dudu mandheg sesrawungan karo kabèh wong ing donya iki sing nindakké hubungan sèks sing ora sah,* utawa wong sing srakah, rampok, lan wong sing nyembah brahala, merga nèk kaya ngono, kowé mesthi kudu metu saka donya iki. 11  Saiki, aku nulis surat iki supaya kowé kabèh mandheg sesrawungan karo sedulur seiman sing nindakké hubungan sèks sing ora sah,* sing srakah, sing nyembah brahala, sing seneng ngrèmèhké,* sing seneng mendem, utawa sing ngrampok, malah aja mangan bareng karo wong kaya ngono kuwi. 12  Ngadili wong ing njaba jemaat kuwi kan dudu urusanku, ta? Mesthiné kowé ta sing kuduné ngadili wong ing njero jemaat, 13  lan Gusti Allah sing ngadili wong ing njaba jemaat? ”Singkirna wong sing tumindak ala kuwi saka ing antaramu.”

Katrangan Tambahan

Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”rohku”.
Lit.: ”dagingé sirna”.
Utawa ”isa nggawé kabèh adonan dadi ngembang”.
Maksudé, Riyaya Tanpa Ragi.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”omongané kasar”.