1 Korintus 10:1-33

  • Piwulang saka Israèl jaman mbiyèn (1-13)

  • Piwulang supaya ora nyembah brahala (14-22)

    • Méjané Yéhuwah, méjané roh-roh jahat (21)

  • Bébas kanggo milih nanging mikirké wong liya (23-33)

    • ”Tindakna samubarang kabèh demi kamulyané Gusti Allah” (31)

10  Sedulur-sedulur, aku péngin kowé ngerti nèk kabèh leluhur kita padha mlaku ing ngisoré méga lan nyebrangi laut.  Kabèh dibaptis dadi pengikuté Musa wektu mlaku ing ngisoré méga lan nyebrangi laut.  Kabèh mangan panganan rohani sing padha,  lan kabèh ngombé ombènan rohani sing padha. Wong-wong kuwi biasa ngombé saka watu rohani sing lunga bareng wong-wong kuwi, yaiku* Kristus.  Senajan ngono, Gusti Allah ora seneng karo akèh-akèhé wong saka ing antarané para leluhur kita, buktiné wong-wong kuwi dipatèni ing padhang belantara.  Kabèh bab kuwi dadi piwulang* kanggo kita, supaya kita ora dadi kaya wong-wong kuwi sing péngin nindakké bab-bab sing ala.  Aja nyembah brahala, kaya sing ditindakké sapérangan wong saka ing antarané para leluhur kita. Ana tulisan sing kandha, ”Wong-wong kuwi padha mangan lan ngombé, banjur padha seneng-seneng.”  Aja nindakké hubungan sèks sing ora sah* kaya sing ditindakké sapérangan wong saka ing antarané para leluhur kita, sing nyebabké 23.000 wong mati ing wektu sedina.  Aja nguji Yéhuwah kaya sing mbiyèn ditindakké sapérangan wong saka ing antarané para leluhur kita sing nyebabké wong-wong kuwi padha mati dicokot ula. 10  Aja seneng nggrundel* kaya wong-wong kuwi, sing akiré dipatèni karo malaékat. 11  Kabèh sing dialami wong-wong kuwi dadi piwulang,* lan ditulis dadi pangéling-éling kanggo kita sing urip ing akir jaman* iki. 12  Mula, wong sing rumangsa nèk dhèwèké lagi ngadeg jejeg, kudu ngati-ati supaya ora tiba. 13  Kowé ngadhepi godhaan sing biasa diadhepi karo wong-wong. Nanging Gusti Allah kuwi setya, lan Panjenengané ora bakal ngejarké kowé digodha ngluwihi apa sing isa kok tanggung. Malah, Panjenengané bakal mbantu kowé supaya kowé isa tekun ngadhepi godhaan kuwi. 14  Mula, sedulur-sedulur sing tak tresnani, mlayua saka penyembahan brahala. 15  Kowé kabèh kuwi wong-wong sing wicaksana, mula putusna dhéwé apa sing tak omongké iki bener apa ora. 16  Cawan ucapan sokur marang Gusti Allah nglambangké getihé Kristus, ta? Roti sing kita cuwil-cuwil nglambangké badané Kristus, ta? 17  Roti kuwi mung ana siji, lan kita kabèh mangan roti kuwi. Mula, senajan kita ana akèh, nanging kita iki sak badan. 18  Padha éling-élingen bab wong-wong Israèl jasmani: Wong sing mangan kurban ing mésbah kuwi kan kaya mangan bareng karo Gusti Allah, ta? 19  Apa maksudku? Apa brahala lan perkara-perkara sing dikurbanké marang brahala kuwi penting? 20  Ora. Nanging sing tak maksud yaiku nèk perkara-perkara sing dikurbanké bangsa-bangsa kuwi dikurbanké marang roh-roh jahat, dudu marang Gusti Allah, lan aku ora péngin kowé mangan bareng karo roh-roh jahat. 21  Kowé ora isa ngombé saka cawané Yéhuwah lan ing wektu sing padha uga ngombé saka cawané roh-roh jahat, utawa mangan ing ”méjané Yéhuwah” lan ing wektu sing padha uga mangan saka méjané roh-roh jahat. 22  Utawa ’apa kita arep nggawé Yéhuwah cemburu’? Kita kan ora luwih kuwat ketimbang Panjenengané, ta? 23  Kabèh bab éntuk ditindakké, nanging ora kabèh ana paédahé. Kabèh bab éntuk ditindakké, nanging ora kabèh nguwatké. 24  Saben wong kudu mikirké kepentingané wong liya, dudu kepentingané dhéwé. 25  Mangana daging apa waé sing diedol ing pasar. Lan ora perlu takon-takon merga wedi nèk hati nuranimu keganggu. 26  Sebab ”bumi lan sak isiné kuwi duwèké Yéhuwah”. 27  Nèk kowé diundang mangan karo wong sing ora seiman lan kowé gelem teka, panganen apa waé sing disuguhké marang kowé. Kowé ora perlu takon-takon merga wedi nèk hati nuranimu keganggu. 28  Nanging nèk ana sing kandha, ”Panganan iki dikurbanké marang brahala”, aja kok pangan. Iki kok tindakké demi wong sing ngandhani mau lan demi hati nurani. 29  Maksudku dudu hati nuranimu, nanging hati nuraniné wong kuwi. Aku ora péngin kebébasanku nggawé aku diadili karo hati nuraniné wong liya. 30  Senajan aku mangan lan ngucap sokur marang Gusti Allah kanggo panganan kuwi, apa kuwi ya kudu tetep tak pangan nèk kuwi isa nggawé wong-wong nyacad aku? 31  Dadi, ora soal kowé mangan, utawa ngombé, utawa nindakké apa waé, tindakna samubarang kabèh demi kamulyané Gusti Allah. 32  Aja nganti kowé kabèh nggawé wong Yahudi, wong Yunani, utawa jemaaté Gusti Allah dadi kesandhung. 33  Dadia kaya aku, sing ngupaya nyenengké kabèh wong ing kabèh bab, ora mung mikirké kepentinganku dhéwé nanging kepentingané wong-wong, supaya wong-wong kuwi dislametké.

Katrangan Tambahan

Utawa ”sing tegesé”.
Lit.: ”conto”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”sambat”.
Lit.: ”conto”.
Utawa ”sistem-sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.