1 Pétrus 2:1-25

  • Terus ngupaya nduwé pepénginan marang pangandikané Gusti Allah (1-3)

  • Watu sing urip dibangun dadi omah rohani (4-10)

  • Urip dadi wong asing ing donya (11, 12)

  • Tundhuk sing sakmesthiné (13-25)

    • Kristus dadi tuladha kanggo kita (21)

2  Singkirna saka awakmu kabèh bab sing ala, bab sing ngapusi, bab sing munafik, rasa mèri, lan omongan sing ngèlèk-èlèk wong.  Kaya bayi sing lagi waé lair, terusa ngupaya nduwé pepénginan kanggo ngombé susu sing murni, yaiku pangandikané Gusti Allah, supaya kuwi nggawé kowé saya diwasa lan dislametké,  merga kowé wis ngrasakké* nèk Gusti kuwi apikan.  Gusti kita kuwi watu sing urip, sing ditolak manungsa, nanging dipilih lan dianggep aji karo Gusti Allah. Wektu kowé nduduhké iman marang dhèwèké,  kowé, yaiku watu-watu sing urip, kowé dibangun dadi omah rohani kanggo dadi kelompok imam sing suci. Mula, kowé mènèhké kurban-kurban rohani liwat Yésus Kristus, sing bakal ditampa Gusti Allah.  Merga Kitab Suci kandha, ”Ing Zion, Aku ndèlèhké watu sing dipilih, watu utama sing aji. Wong sing nduwé iman marang dhèwèké ora bakal gela.”*  Mula watu kuwi aji kanggo kowé merga kowé percaya. Nanging kanggo wong sing ora percaya, ”watu sing ditolak tukang-tukang bangunan wis dadi watu sing utama”,  lan dadi ”watu sing bakal nggawé wong kesandhung lan watu sing bakal nggawé wong tiba.” Wong-wong kuwi kesandhung merga ora manut karo pangandikané Gusti Allah. Kuwi akir kanggo wong-wong kuwi.  Nanging, kowé kuwi ”suku sing dipilih, para imam sing dadi raja, bangsa sing suci, umat sing istiméwa duwèké Gusti Allah, supaya kowé martakké kamulyané”* Gusti Allah, sing wis nggawa kowé metu saka pepeteng menyang pepadhangé sing nggumunké. 10  Mbiyèn kowé dudu umaté Gusti Allah, nanging saiki kowé dadi umaté Gusti Allah. Mbiyèn kowé ora éntuk welas asih, nanging saiki kowé wis éntuk welas asih. 11  Sedulur-sedulur sing ditresnani, aku nyuwun marang kowé sing dadi wong asing lan penduduk sementara, supaya kowé terus nolak pepénginan badan sing dosa sing perang nglawan kowé.* 12  Jaganen tumindakmu tetep apik ing antarané wong-wong ing donya, supaya wektu wong-wong kuwi nudhuh kowé nindakké sing ala, wong-wong kuwi isa ndelok dhéwé tumindakmu sing apik. Hasilé, wong-wong kuwi bakal ngluhurké Gusti Allah ing dina Panjenengané rawuh kanggo mriksa manungsa. 13  Demi Gusti kita, tundhuka marang kabèh pamréntahané manungsa, klebu marang raja sing luwih kuwasa 14  utawa marang gubernur, sing diutus Panjenengané kanggo ngukum wong-wong sing nindakké apa sing jahat lan kanggo muji wong-wong sing nindakké apa sing apik. 15  Gusti Allah péngin supaya kowé nindakké apa sing apik, supaya kowé isa mbungkem* cangkemé wong-wong bodho sing nudhuh kowé merga wong-wong kuwi ora nduwé kawruh. 16  Dadia wong sing merdéka, lan gunakna kemerdékaanmu, dudu dadi alesan* kanggo nindakké salah, nanging kanggo dadi budhaké Gusti Allah. 17  Ajènana kabèh wong, tresnaa marang kabèh sedulur seiman, wedia marang Gusti Allah, lan ajènana raja. 18  Para abdi kudu tundhuk lan ngajèni marang majikané, dudu mung marang majikan sing apik lan sing pangertèn,* nanging uga marang majikan sing angèl disenengké. 19  Nèk ana wong sing ngadhepi kahanan sing angèl lan tumindak sing ora adil merga péngin nduwé hati nurani sing resik ing ngarsané Gusti Allah, Gusti Allah seneng marang wong kuwi. 20  Apa gunané kowé sabar wektu digebugi merga nindakké dosa? Nèk kowé sabar ngalami kasangsaran merga nindakké apa sing apik, Gusti Allah seneng marang kowé. 21  Sakjané, Gusti Allah milih kowé kanggo nglakoni urip sing kaya ngono kuwi, merga Kristus waé sengsara demi kowé. Dhèwèké dadi tuladha kanggo kowé supaya padha kok tiru kanthi tliti.* 22  Dhèwèké ora nindakké dosa lan ora tau ngapusi. 23  Wektu dirèmèhké,* dhèwèké ora mbales ngrèmèhké.* Wektu sengsara, dhèwèké ora ngancem. Nanging, dhèwèké masrahké sakabèhé marang Hakim sing adil. 24  Dhèwèké nanggung dosa kita nganggo badané ing cagak paukuman,* supaya kita mati ing bab* dosa lan urip kanggo nindakké sing bener. Sakliyané kuwi, ”luka-lukané nggawé kowé mari”. 25  Mbiyèn kowé kaya wedhus sing kesasar. Saiki, kowé wis padha bali marang pangon lan penjaga uripmu.*

Katrangan Tambahan

Utawa ”wis ngalami”.
Lit.: ”ora bakal diisin-isinké”.
Lit.: ”sipat apikané”. Maksudé, sipat lan tumindaké sing pantes dipuji.
Utawa ”jiwamu”.
Lit.: ”mbrangus”.
Utawa ”dadi tutup”.
Utawa ”sing ora kaku”.
Lit.: ”supaya kowé ngetutké lakuné sikilé kanthi tliti”.
Utawa ”diunèk-unèkké”.
Utawa ”ngunèk-unèkké”.
Utawa ”wit”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”kita ora ana hubungan manèh karo”.
Utawa ”jiwamu”.