Éfésus 4:1-32

  • Kabèh anggota badané Kristus nyawiji (1-16)

    • Anugrah sing wujudé manungsa (8)

  • Kepribadian lawas lan kepribadian anyar (17-32)

4  Aku, sing dipenjara merga dadi muridé Gusti, nyuwun marang kowé supaya kowé padha tumindak sing pantes kaya wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah.  Kowé kudu terus andhap asor, alus, sabar, tabah marang siji lan sijiné merga tresna.  Roh suci wis nggawé kowé nyawiji. Ngupayaa tenanan kanggo tetep nyawiji, nganggo cara rukun karo siji lan sijiné.  Mung ana badan siji, lan roh suci siji, padha kaya mung ana pangarep-arep siji sing nggawé kita padha dipilih.  Ana Gusti siji, iman siji, baptisan siji,  Gusti Allah siji sing dadi Bapaké sakabèhé, sing nguwasani sakabèhé, sing tumindak nggunakké sakabèhé, lan sing kuwasané ana ing sakabèhé.  Saben wong ing antarané kita wis nampa welas asih sing nggumunké* saka Gusti Allah, lan Kristus sing mènèhi anugrah kuwi marang kita.  Merga Kitab Suci kandha, ”Wektu dhèwèké munggah menyang panggonan sing dhuwur, dhèwèké nggawa para tawanan, lan mènèhké kuwi dadi anugrah sing wujudé manungsa.”  Terus, apa maksudé ”dhèwèké munggah”? Kuwi maksudé dhèwèké uga mudhun ing ngisor, yaiku ing bumi. 10  Dhèwèké sing mudhun kuwi ya dhèwèké sing munggah menyang panggonan sing luwih dhuwur ketimbang kabèh langit, supaya dhèwèké isa nggawé kabèh perkara dadi kelakon. 11  Lan dhèwèké mènèhké marang jemaat sapérangan wong kanggo dadi rasul, sapérangan wong kanggo dadi nabi, sapérangan wong kanggo dadi penginjil,* sapérangan wong kanggo dadi pangon lan guru, 12  kanggo mbantu* para wong suci nindakké sing bener, kanggo nglayani, kanggo mbangun badané Kristus,* 13  nganti kita kabèh nyawiji ing iman lan nduwé pangertèn sing bener bab Putrané Gusti Allah, lan kita dadi wong sing bener-bener diwasa, nganti sipat-sipat kita bener-bener kaya wong diwasa, kaya Kristus. 14  Supaya kita ora dadi kaya bocah cilik manèh, sing diobat-abitké ombak lan digawa mrana-mréné karo werna-werna ajaran palsu saka wong-wong sing ngapusi, sing nggunakké cara sing licik. 15  Nanging karo ngomongké apa sing bener, ayo kita padha nresnani lan dadi saya diwasa ing kabèh perkara supaya kita isa dadi kaya Kristus, kepala kita. 16  Liwat dhèwèké, kabèh anggota badan isa nyawiji kanthi apik lan saben anggotané mbantu siji lan sijiné kanggo mènèhi apa sing dibutuhké badan kuwi. Nèk saben anggota nindakké bagéané dhéwé-dhéwé kanthi apik, kuwi isa nggawé badan kuwi saya gedhé, mula badan kuwi dadi kuwat ing katresnan. 17  Dadi, iki sing tak omongké lan tak cethakké marang kowé ing asmané Gusti, yaiku kowé aja urip kaya wong-wong ing donya, merga wong-wong kuwi padha nuruti pikirané sing tanpa guna.* 18  Pikirané wong-wong kuwi peteng lan wong-wong kuwi adoh saka urip sing asalé saka Gusti Allah, merga wong-wong kuwi ora péngin kenal karo Gusti Allah lan merga atiné ora tanggap.* 19  Wong-wong kuwi wis ora ngerti pathokan moral, mulané padha tumindak kurang ajar* lan péngin terus nindakké kabèh perkara sing najis. 20  Nanging kowé wis sinau nèk Kristus ora kaya ngono. 21  Yésus mulang apa sing bener, lan nèk kowé krungu saka dhèwèké lan diwulang liwat dhèwèké, kowé mesthi bener-bener ngerti perkara-perkara kuwi. 22  Kowé wis diwulang kanggo nyingkirké kepribadian lawas, yaiku uripmu mbiyèn sing dirusak karo pepénginan sing nyasarké kowé. 23  Kowé kudu terus dianyarké ing pikiran* lan sikapmu, 24  lan kowé kudu nganggo kepribadian anyar sing digawé miturut kersané Gusti Allah, cocog karo apa sing bener lan kasetyan sing sejati. 25  Saiki, sakwisé kowé nyingkirké kabèh bab sing ora bener, saben wong ing antaramu kudu ngomong sing jujur karo wong liya, merga kita anggotané badan siji. 26  Nèk kowé nesu, aja nindakké dosa. Aja nganti kowé isih nesu wektu srengéngé angslup. 27  Aja mènèhi kesempatan* kanggo Iblis. 28  Wong sing seneng nyolong, aja nyolong manèh, nanging dhèwèké kudu nyambut gawé kanthi mempeng lan nindakké apa sing apik supaya dhèwèké isa mènèhi wong sing kekurangan. 29  Aja nganti ana tembung-tembung sing ora apik metu saka tutukmu, nanging terusa ngomongké apa sing apik kanggo nguwatké, supaya wong sing ngrungokké isa éntuk paédah. 30  Aja nggawé sedhih roh suciné Gusti Allah, merga kowé wis diparingi tandha nganggo meterai, yaiku roh suci, kanggo dislametké liwat tebusan ing dina pembébasan. 31  Singkirna kabèh rasa dendam, rasa nesu, rasa murka, seneng nggetak-nggetak, omongan sing ngrèmèhké, lan kabèh sing ala. 32  Nanging kowé kudu apikan karo siji lan sijiné, nduwé welas asih, lan kanthi saktulusé ati ngapurani siji lan sijiné, kaya Gusti Allah kanthi tulus ngapurani kowé liwat Kristus.

Katrangan Tambahan

Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”dadi sing martakké kabar apik”.
Utawa ”nglatih”.
Maksudé, jemaat pengikuté Kristus.
Utawa ”sia-sia”.
Utawa ”kethul”.
Utawa ”tumindak ora nduwé isin”. Yunani: aselgeia. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”ing kekuwatan sing ngarahké pikiranmu”.
Utawa ”panggonan”.