Langsung mlebu

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

’Pancèn Kuwi Tujuanku Teka Nèng Donya Kéné’

Gatèkna carané Yésus sing nggumunaké wektu mulang, lan gatèkna kendelé Yésus wektu martakaké kabar apik.

Dhasar ayaté saka Matéus  21: 23-46; 22: 15-46