Ngetrapaké Pathokané Alkitab

Alkitab mbantu awaké dhéwé isa mikir lan tumindak manut pathokané Gusti Allah. Gatèkna conto-conto sing nduduhké paédahé ngetrapaké pathokané Alkitab.

Éntuk Kanca sing Ora Dinyana

Kabèh pengin nduwé kanca sing apik, ning piyé carané? Pathokané Alkitab isa mbantu.

Yéhuwah Bakal Mbantu Kowé

Ora perlu dadi sampurna dhisik kanggo nyenengaké Gusti Allah. Gusti Allah bakal ndhukung lan mbantu kowé.

Dadia Wicaksana Merga Nampa Naséhat

Gatèkna isi naséhaté, dudu sapa sing mènèhi naséhat. Naséhat saka para pinituwa kuwi bukti katresnané Yéhuwah kanggo kita kabèh.