Carané Bèn Trampil Maca lan Mulang​—Video

Luwih trampil maca lan mulang ing ngarepé wong akèh.

PELAJARAN 1

Kata Pengantar sing Cocog

Piyé carané bèn wong liya gelem nggatèkké apa sing arep awaké dhéwé omongké?

PELAJARAN 2

Wajar

Piyé carané bèn sing ngrungokké isa ngrasa nyaman wektu awaké dhéwé ngomong?

PELAJARAN 3

Nggunakké Pitakonan

Piyé carané njenengan nggunakké pitakonan bèn sing dijak omong mèlu mikir, dadi penasaran, lan isa ngerti gagasan utama saka topik sing dirembug?

PELAJARAN 4

Nggunakké Ayat Alkitab

Piyé carané bèn sing ngrungokké éntuk manfaat saka ayat sing diwaca?

PELAJARAN 5

Maca nganggo Cara sing Bener

Piyé carané bèn awaké dhéwé isa macakké persis kaya sing ana ing tèks?

PELAJARAN 6

Nerangké Ayat Alkitab

Wektu macakké ayat lan sakwisé macakké ayat, apa sing kudu ditindakké bèn sing ngrungokké paham alesané maca ayat kuwi?

PELAJARAN 7

Bener lan Isa Dipercaya

Piyé carané bèn njenengan isa mènèhi katrangan sing bener?

PELAJARAN 8

Perumpamaan sing Cocog

Kaya Yésus, piyé carané njenengan isa nggunakké perumpamaan sing cocog?

PELAJARAN 9

Nggunakké Gambar lan Video

Piyé carané nggunakké gambar, vidéo, lan liyané kanggo mbantu sing ngrungokké dadi luwih paham sing dirembug?

PELAJARAN 10

Nada Swara

Piyé carané nggunakké nada swara bèn isa nyampèkké perasaan lan gagasan sing cocog karo bahané?

PELAJARAN 11

Semangat

Apa waé sing isa mbantu njenengan isa semangat wektu ngomong bèn sing ngrungokké dadi péngin ngetrapké sing dirembug?

Golèk Katrangan Luwih Akèh

BUKU & BROSUR

Carané Bèn Trampil Maca lan Mulang

Buku iki isa mbantu njenengan luwih trampil maca lan mulang.