WARTA PENTING (WULANGAN) September 2017

Wulangan sing disinaoni saka 23 Oktober nganti 26 November 2017.

Ngupayaa Bèn Isa Ngendhalèni Diri

Piyé conto-conto ing Alkitab isa mbantu kita bèn isa ngendhalèni diri? Apa sebabé wong Kristen kudu isa ngendhalèni diri?

Tirunen Welas Asihé Yéhuwah

Ing sawijiné dina, Yéhuwah ngandhani Musa bab asma lan sipat-sipaté. Salah siji sipat sing disebutké sepisanan karo Yéhuwah yaiku welas asih. Apa maksudé welas asih kuwi, lan apa sebabé panjenengan kudu nduduhké sipat kuwi?

”Pangandikaning Allah Kita Tetep ing Salawas-lawasé”

Nganti saiki Alkitab isih tetep laris senajan ana perkembangan politik lan basa lan tantangan kanggo nerjemahké Alkitab.

’Pangandikané Gusti Allah Iku Gedhé Kuwasané’

Akèh sing isa nggawé owah-owahan sakwisé sinau Alkitab. Piyé carané bèn kita isa ngrasakké kuwasané Alkitab?

”Dadia Kendel . . . lan Tumindaka”

Apa sebabé kudu kendel, lan piyé carané bèn isa kendel?