WARTA PENTING (WULANGAN) Oktober 2017

Wulangan sing disinaoni saka 27 November nganti 24 Desember 2017.

Wulangan saka Alkitab ora ”Nggawa Pirukun Nanging Pedhang”

Apa sing dimaksud ”pedhang” sing bakal Yésus nggawa, lan apa pengaruhé kanggoi panjenengan?

Apa Pengaruhé Wahyu sing Ditampa Zakharia kanggo Panjenengan?

Buku Zakharia nyritakké ana gulungan kitab sing nglayang, wong wédok ing njero wadhah, lan wong wédok loro sing nduwé swiwi kaya manuk bangau sing diterak angin. Apa sebabé Yéhuwah maringi wahyu kaya ngono marang Zakharia?

Patang Kréta lan Makutha sing Ngayomi Panjenengan

Rong gunung saka tembaga, kréta kanggo perang, sarta raja lan imam agung. Apa pengaruhé wahyu sing pungkasan sing ditampa Zakharia kanggo kita saiki?

PENGALAMAN

Diberkahi Merga Nindakké Kersané Yéhuwah

Ing taun 1952, Olive Matthews lan bojoné ditugaské dadi perintis ing Irlandia sisih kidul. Piyé Yéhuwah mberkahi wong loro kuwi?

Tumindaké Wong Kristen sing Apikan

Piyé tumindaké wong kristen sing apikan isa marahi wong sing nentang isa dadi abdiné Yéhuwah?

Apa Panjenengan Ngerti?

Kebiyasaan wong Yahudi apa sing marahi Yésus ngutuk sumpah?