WARTA PENTING (WULANGAN) November 2016

Wulangan sing disinaoni 26 Desember 2016-29 Januari 2017.

”Nanging Padha Éling-ingélingna ing Sadina-dina”

Apa sebabé nggedhèkké ati liyané kuwi penting? Apa sing isa disinau saka Yéhuwah, Yésus, lan Paulus bab nggedhèkké ati liyané? Lan piyé carané nggedhèkké atiné wong liya?

Diatur lan Ditata Manut Alkitab

Yéhuwah kuwi Gusti Allah sing tertib banget. Apa kuwi tegesé umaté Yéhuwah uga diatur lan ditata bèn tertib?

Apa Panjenengan Ngajèni Tenan Pangandikané Yéhuwah?

Umaté Gusti Allah éntuk paédah wektu ngupaya ngetrapké Alkitab lan setya ndhukung pakumpulané Yéhuwah.

Ditimbali saka Pepeteng

Apa tegesé umaté Gusti Allah ing abad keloro ana ing pepeteng? Piyé lan kapan umaté Gusti Allah metu saka pepeteng?

Bébas saka Agama Palsu

Kapan umaté Gusti Allah bener-bener bébas saka Babil?