WARTA PENTING No. 6 2016 | Swarga Kuwi Kaya Apa?

Ndelok isiné swarga liwat Alkitab.

BAB UTAMA

Pitakonan bab Sapa sing Manggon ing Swarga

Ana jawaban sing isa dipercaya.

BAB UTAMA

Sapa Waé sing Ana ing Swarga

Apa kandhané Alkitab bab Yéhuwah, Yésus, lan para malaékat sing setya?

Sinau saka Manuk ing Awang-Awang

Bangsa manuk ora mung isa crita bab pakaryané Gusti Allah, ning uga mulang bab sing penting marang kita

Lefèvre d’Étaples Péngin Wong-Wong Biyasa Ngerti Isiné Alkitab

Piyé upayané isa kelakon senajan ana tantangan?

PENGALAMAN

Nggondhèli Ajaran Alkitab Senajan Ora Nduwé Tangan

Cah lanang enom sing dadi cacad merga kecelakaan, ning isa sinau bab Gusti Allah

Apa Kandhané Alkitab?

Apa Gusti Allah mirengké lan njawab donga panjenengan?