Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Kabèh senjata perang bakal diancurké

Apa Kandhané Alkitab?

Apa Kandhané Alkitab?

Apa donya iki bakal ayem tentrem?

Apa jawaban panjenengan?

  • Iya

  • Ora

  • Ora ngerti

Kandhané Alkitab

Ing pamréntahané Yésus Kristus, ”tentrem rahayu sageda luber, ngantos rembulan sampun boten wonten malih”.​—kuwi tegesé saklawasé.​—Jabur 72:7.

Apa manèh sing isa disinau saka Alkitab?

  • Wong jahat bakal disirnakké, ning wong sing tumindaké bener bakal ”bungah-bungah marga ngrasakaké katentreman kang linuwih”.​—Jabur 37:10, 11.

  • Perang bakal ora ana manèh.​—Jabur 46:9, 10.

Apa kita saiki isa nduwé pikiran sing ayem?

Ana sing percaya . . . nèk pikiran kita ora bakal ayem nèk donya iki isih kebak kasusahan lan tumindak ora adil. Piyé nurut panjenengan?

Kandhané Alkitab

Saiki waé, wong-wong sing cedhak karo Gusti Allah isa nduwé ”tentrem-rahayu kang saka ing Gusti Allah, kang ngungkuli saliring budi”.​—Filipi 4:6, 7.

Apa manèh sing isa disinau saka Alkitab?

  • Gusti Allah janji arep nyirnakké kasusahan lan kahanan sing ora adil, sarta nggawé ’samubarang kabèh dadi anyar’.​—Wahyu 21:4, 5.

  • Pikiran kita isa dadi ayem nèk nggatèkké kebutuhan rohani.​—Lukas 11:28.