Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

WARTA PENTING No. 5 2017 | Malaékat​—⁠Ana Tenan Apa Ora?

PIYÉ NURUT PANJENENGAN?

Apa malaékat kuwi pancèn ana? Alkitab kandha:

”Hé para malaékaté, para prawira prakosa kang nglakoni apa sadhawuhé, kalawan ngrungokaké swaraning pangandikané, padha saosa puji marang Pangéran Yéhuwah.”​Jabur 103:20.

Majalah Warta Penting iki ngrembug apa kandhané Alkitab bab para malaékat lan apa pengaruhé kanggo kita.

 

BAB UTAMA

Malaékat​—⁠Apa Pengaruhé kanggo Panjenengan?

Akèh pengalaman nyata sing nggawé wong-wong percaya nèk ana makhluk roh sing gedhé kuwasané lan isa mbantu kita.

BAB UTAMA

Kandhané Alkitab bab Malaékat

Kita isa nemokké jawaban saka pitakonan-pitakonan bab para malaékat ing Alkitab.

BAB UTAMA

Apa Panjenengan Nduwé Malaékat Penjaga?

Apa pancèn ana sing dadi malaékat penjaga kanggo panjenengan?

BAB UTAMA

Apa Ana Malaékat sing Jahat?

Alkitab mènèhi jawaban sing cetha.

BAB UTAMA

Carané Malaékat Mbantu Panjenengan

Gusti Allah wis bola-bali nggunakké para malaékat kanggo mbantu manungsa.

Apa Panjenengan Ngerti?

Apa perumpamaané Yésus bab ”kirik” kuwi ngécé wong-wong sing dudu Yahudi?

KUWASANÉ ALKITAB

Kanggoku, Gusti Allah Kuwi Ora Ana

Piyé critané salah siji cah enom sing percaya banget karo ajaran atéis lan Komunis isa ngajèni Alkitab?

TIRUNEN IMANÉ

Dhèwèké Disebut ”Ibuké Para Raja”

Apa sebabé jeneng anyar kuwi cocog kanggo Sara?

Apa Kandhané Alkitab?

Donya iki kebak kasusahan lan tumindak ora adil. Kahanan sing ayem tentrem lan pikiran sing ayem kuwi kayané ora mungkin kelakon. Apa kuwi isa diatasi?