WARTA PENTING No. 4 2016 | Perjuangané Alkitab

Pirang-pirang abad, ana akèh upaya kanggo ngowahi isiné Alkitab. Apa sebabé Alkitab isih tetep ana nganti saiki?

BAB UTAMA

Perjuangan sing Nggumunké

Ora ana buku sing isa ana tekan saiki, sing marahi wong-wong nduwé iman sing kuwat. Ning, apa Alkitab isa dipercaya?

BAB UTAMA

Perjuangan Bèn Ora Rusak

Papirus lan kulit kéwan kerep dinggo nulis lan nurun Alkitab. Piyé carané tulisan kuna sing cacahé éwon isa terus ana nganti saiki?

BAB UTAMA

Perjuangan Bèn Ora Disingkirké

Pemimpin politik lan agama nglarang wong-wong nduwèni, nyétak, utawa nerjemahké Alkitab. Ora ana sing kelakon.

BAB UTAMA

Perjuangan Bèn Isiné Ora Diowahi

Ana wong-wong jahat sing ngupaya ngowahi isiné Alkitab. Apa buktiné nèk upayané ora kelakon?

BAB UTAMA

Apa Sebabé Alkitab Isa Ana Tekan Saiki?

Apa istiméwané buku iki?

Apa Panjenengan Ngerti?

Dibandhingké wong liya, apa bedané tumindaké Yésus marang sing lara kusta? Nganggo dhasar apa pemimpin agama Yahudi ngéntukké wong pegatan?

Apa Mungkin Tumindak Kasar Bakal Ora Ana Manèh Ing Donya?

Wong-wong sing tumindak kasar isa ngowahi uripé. Sing mbantu wong-wong mau uga isa mbantu liyané.

KUWASANÉ ALKITAB

Aku Terus Ngupaya Nganti Isa Ngetrapké Alkitab

Piye upayané sedulur lanang bèn ora ketagihan manèh nonton sing saru-saru, lan nduwé pikiran sing tentrem?

Apa Panjenengan Gelem Mbandhingké Agama Panjenengan Karo Alkitab?

Ana éwon aliran Kristen sing ajaran lan pangertèné béda-béda. Piye carané bèn isa ngerti agama Kristen sing bener?

Apa Kandhané Alkitab?

Apa Gusti Allah nggunakké pakumpulan agama bèn manungsa cedhak karo Gusti Allah?