Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Awaké Dhéwé Isa Ngerti Soal Gusti Allah Liwat Para Nabiné

Awaké Dhéwé Isa Ngerti Soal Gusti Allah Liwat Para Nabiné

Mbiyèn, Gusti Allah nyampèkké omongan lan pikirané liwat para nabiné. Awaké dhéwé isa ngerti piyé carané éntuk berkah saka Gusti Allah liwat para nabi kuwi. Ayo digatèkké apa sing isa awakè dhéwé sinaoni saka telu nabiné Gusti Allah.

ABRAHAM

Gusti Allah kuwi adil lan péngin mberkahi kabèh manungsa.

Gusti Allah janji karo nabi Abraham, ”sira bakal dadi jalarané para bangsa ing saklumahing bumi padha binerkahan.”​—Purwaning Dumadi 12:3.

Apa sing isa awaké dhéwé sinaoni? Gusti Allah bener-bener sayang karo awaké dhéwé lan péngin mberkahi kabèh wong sing manut karo Dhèwèké.

MUSA

Gusti Allah kuwi welas asih lan bakal mberkahi wong-wong sing ngupaya kenal karo Dhèwèké.

Gusti Allah mènèhi nabi Musa kuwasa kanggo nggawé mukjijat. Musa ndonga, ”Panyuwun kawula mugi kawula kasumerepna dhateng ing pangrèh Paduka, supados kawula sageda mangertos Paduka, supados kawula tetep nampèni sih-mirma wonten ing ngarsa Paduka.” (Pangentasan 33:13) Gusti Allah seneng karo apa sing dijaluk Musa lan nggawé Musa éntuk luwih akèh pengetahuan lan ngerti sipat-sipaté. Misalé, Musa dadi ngerti nèk Gusti Allah kuwi ”Allah kang asipat welas lan asih, luwih déning sabar”.​—Pangentasan 34:6, 7

Apa sing isa awaké dhéwé sinaoni? Gusti Allah péngin mberkahi awaké dhéwé nèk awaké dhéwé bener-bener ngupaya kenal karo Dhèwèké. Saka Kitab Suci awaké dhéwé isa ngerti piyé carané manut karo Gusti Allah lan ngerti nèk Gusti Allah péngin mberkahi awaké dhéwé.

 YÉSUS

Yésus gelem nambani kabèh penyakit

Awaké dhéwé isa ngrasakké berkah saka Gusti Allah nèk ngerti ajarané Yésus lan apa sing wis dhèwèké tindakké.

Saka Kitab Suci awaké dhéwé isa ngerti soal uripé Yésus lan ajarané. Gusti Allah mènèhi Yésus kuwasa kanggo nggawé akèh mukjijat. Contoné, Yésus marèkké wong wuta, wong budheg, lan wong lumpuh. Malah, Yésus ya isa nguripké manèh wong mati. Apa sing ditindakké Yésus kuwi padha karo apa sing bakal ditindakké Gusti Allah ing masa depan. Yésus kandha, ”Kanggo éntuk urip langgeng, wong-wong kudu kenal karo Panjenengan, siji-sijiné Gusti Allah sing sejati, lan kenal karo Yésus Kristus sing Panjenengan utus.”​—Yohanes 17:3.

Yésus kuwi apikan, ora gampang nesu, lan sabar. Kabèh wong isa nampa undangan saka Yésus, sing isiné, ”Sinaua saka aku, merga watakku alus lan aku andhap asor, lan kowé bakal seger manèh.” (Matius 11:29) Yésus nduduhké nèk dhèwèké apikan lan ngajèni wong wédok, ora kaya wong-wong liya ing jamané.

Apa sing isa awaké dhéwé sinaoni? Yésus sayang karo kabèh wong lan sing Yésus tindakké kuwi dadi conto bèn awaké dhéwé ya apikan lan ngajèni wong liya.

YESUS KUWI DUDU GUSTI ALLAH

Kitab Suci ngandhani nèk ”kanggo kita mung ana Gusti Allah siji” lan Yésus Kristus kuwi utusané Gusti Allah. (1 Korintus 8:6) Yésus kandha nèk kuwasané Gusti Allah kuwi luwih gedhé ketimbang dhèwèké lan Gusti Allah sing ngutus dhèwèké ing bumi.​—Yohanes 11:41, 42; 14:28. *

^ par. 17 Bèn ngerti luwih akèh soal Yésus Kristus, deloken bagéan 8 lan 9 saka Brosur Carané Bèn Isa Urip Ayem Tentrem sing ana ing jw.org/jv.