Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Katrangan sing Bener soal Masa Depan

Katrangan sing Bener soal Masa Depan

Apa njenengan péngin ngerti apa sing bakal kelakon ing masa depan? Alkitab ngandhani peristiwa-peristiwa sing bakal kelakon ing masa depan lan manfaaté kanggo manungsa.

Yésus wis tau njelaské tandha-tandhané ”nèk Kratoné Allah wis cedhak”. (Lukas 21:31) Yésus ngramalké nèk bakal ana akèh perang, gempa bumi, kurang pangan, lan penyakit. Peristiwa-peristiwa kuwi wis kelakon saiki.​—Lukas 21:10-17.

Alkitab nduduhké nèk ing ”dina-dina pungkasan” wong-wong bakal dadi tambah jahat. Njenengan isa maca katrangané ing 2 Timotius 3:1-5. Ramalan kuwi wis kelakon saiki. Kuwi nduduhké nèk ramalané Alkitab bener-bener isa dipercaya.

Ora suwé manèh, Kratoné Allah bakal nggawé perubahan sing gedhé. Perubahan kuwi bakal nggawé bumi dadi panggonan sing luwih apik. (Lukas 21:36) Ing Alkitab, ana janjiné Gusti Allah soal bumi lan manungsa sing bakal manggon ing kono. Gatèkna conto-conto iki.

PAMRÈNTAHAN SING APIK

”Tumuli kaparingan pangwaos lan kaluhuran sarta pangwaosing karajan; wong-wong saka sakèhing bangsa, suku bangsa lan basa banjur padha ngabdi marang Panjenengané. Pangwaosé iku pangwaos kang langgeng, kang ora bakal sirna, sarta karajané iku karajan kang ora bakal rusak.”​DHANIÈL 7:14.

Artiné: Njenengan isa bahagia merga dadi rakyat Kratoné Allah sing dipimpin karo Yésus.

KESÉHATAN SING SAMPURNA

”Ora ana wong siji-sijia kang bakal celathu ana ing kono: ’Aku lara’”YÉSAYA 33:24.

Artiné: Ora bakal ana sing lara utawa cacad.

KEADAAN SING BENER-BENER DAMAI

”Kang ngendhakaké [utawa, ngendhegké] peperangan nganti tumeka ing pungkasaning bumi.”​JABUR 46:10.

Artiné: Ora bakal ana perang manèh.

BUMI BAKAL DIENGGONI KARO WONG-WONG SING SIPATÉ APIK

”Wong duraka [utawa, jahat] nuli bakal sirna;  . . . wong kang andhap-asor [utawa, rendah hati] iku bakal padha olèh warisan bumi.”​JABUR 37:10, 11.

Artiné: Ora bakal ana wong sing jahat, kabèh wong manut karo Gusti Allah.

BUMI BAKAL DADI FIRDAUS

”Bakal padha ngadegaké omah lan iya banjur dienggoni; bakal padha nandur anggur ana ing kebon lan iya banjur padha mangan wohé.”​YÉSAYA 65:21, 22.

Artiné: Bumi bakal dadi panggonan sing apik lan nyenengké. Kuwi jawaban saka dongané awaké dhéwé sing péngin bèn kersané Gusti Allah kelakon ”ing bumi”.​—Matius 6:10.