Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Katrangan sing Bener soal Kratoné Allah

Katrangan sing Bener soal Kratoné Allah

Yésus mulang para muridé kanggo ndonga, ”Bapakku sing ana ing swarga, asma Panjenengan mugi disucèkké. Kraton Panjenengan mugi rawuh. Kersa Panjenengan mugi kelakon ing bumi, kaya ing swarga.” (Matius 6:9, 10) Kratoné Allah kuwi apa? Apa sing bakal ditindakké kraton kuwi? Kenapa awaké dhéwé kudu ndongakké kuwi?

Yésus kuwi Raja Kratoné Allah.

Lukas 1:31-33: ”Kudu kok jenengi Yésus. Dhèwèké bakal dadi wong sing penting lan bakal disebut Putrané Sing Mahaluhur. Gusti Allah Yéhuwah bakal maringké tahtané Daud, leluhuré, lan dhèwèké bakal mréntah dadi Raja kanggo keturunané Yakub nganti saklawasé, lan Kratoné bakal ana nganti sakterusé.”

Kratoné Allah dadi topik utama sing Yésus wartakké.

Matius 9:35: ”Yésus lunga menyang kutha lan désa, mulang ing sinagogé-sinagogé, martakké kabar apik bab Kraton, lan marèkké werna-werna penyakit lan masalah keséhatan.”

Yésus ngandhani soal tandha sing bakal kelakon sakdurungé Kratoné Allah teka.

Matius 24:7: ”Merga bangsa bakal nglawan bangsa, lan kerajaan nglawan kerajaan. Uga bakal ana kurang pangan, lan gempa bumi ing ngendi-endi.”

Kabar apik soal Kratoné Allah lagi diwartakké ing sakdonya.

Matius 24:14: ”Lan kabar apik bab Kraton iki bakal diwartakké ing saklumahing bumi, dadi kesaksian kanggo kabèh bangsa, sakwisé kuwi pungkasané donya bakal teka.”