Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Katrangan sing Bener soal Gusti Allah lan Yésus

Katrangan sing Bener soal Gusti Allah lan Yésus

Ana akèh allah sing disembah karo manungsa. Ning sakjané, Gusti Allah sing bener kuwi mung siji. (Yohanes 17:3) Dhèwèké kuwi Pencipta lan ”Kang Mahaluhur”. Mula, mung Dhèwèké sing pantes disembah.​—Dhanièl 7:18; Wahyu 4:11.

Gusti Allah Kuwi Sapa?

Jenengé Gusti Allah ana ing tèks asliné KIRA-KIRA PING 7.000

YÉHUWAH kuwi jenengé Gusti Allah

GUSTI ALLAH, BAPAK, TUHAN kuwi gelaré Yéhuwah

Jenengé. Gusti Allah kandha, ”Ingsun iki Yéhuwah, yaiku asmaningSun.” (Yésaya 42:8) Jenengé Gusti Allah ditulis ing Alkitab kira-kira ping 7.000. Ning, akèh penerjemah Alkitab sing ngganti jeneng kuwi karo gelar, misalé ”Tuhan”. Gusti Allah péngin njenengan dadi kancané. Mula, Dhèwèké péngin njenengan ’nyebut asmané’.​—Jabur 105:1.

Gelaré. Alkitab nyathet akèh gelar kanggo Yéhuwah. Misalé, ”Gusti Allah”, ”Sing Mahakuwasa”, ”Sing Nggawé Urip”, ”Bapak”, lan ”Tuhan”. Akèh donga sing dicathet ing Alkitab nyebutké gelar lan jenengé Yéhuwah bebarengan.​—Dhanièl 9:4.

 Wujudé. Gusti Allah kuwi wujudé roh. (Yohanes 4:24) Alkitab kandha nèk ”ora ana wong siji-sijia sing tau ndelok Gusti Allah”. (Yohanes 1:18) Senajan ngono, Alkitab nduduhké nèk Gusti Allah nduwé perasaan. Manungsa isa nggawé Gusti Allah sedhih utawa seneng.​—Wulang Bebasan 27:11; Jabur 78:40, 41.

Sipat-sipaté. Gusti Allah kuwi ora mbédak-mbédakké wong. (Kisah 10:34, 35) Dhèwèké ya ”welas lan asih, luwih déning sabar, gedhé kamirahané lan kasetyané”. (Pangentasan 34:6, 7) Ning, Gusti Allah nduwé patang sipat sing utama.

Kuwasa. Gusti Allah bakal nggenepi kabèh janjiné merga Dhèwèké kuwi ”Allah Kang Mahakawasa”.​—Purwaning Dumadi 17:1.

Wicaksana. Gusti Allah disebut ”Sing Mahawicaksana” merga ora ana sing isa nandhingi kawicaksanané Gusti Allah.​—Roma 16:27.

Adil. Gusti Allah kuwi mesthi adil. Kabèh sing ditindakké kuwi ”sampurna”, lan ”ora ana kaculikané”.​—Pangandharing Torèt 32:4.

Tresna. Alkitab kandha, ”Gusti Allah kuwi katresnan.” (1 Yohanes 4:8) Dhèwèké ora mung nduduhké katresnan, ning dhèwèké kuwi sumberé katresnan. Kabèh tumindaké Gusti Allah kuwi dhasaré katresnan, lan awaké dhéwé isa éntuk manfaat saka kuwi.

Péngin Akrab karo Manungsa. Gusti Allah kuwi kaya Bapak sing sayang karo anaké. (Matius 6:9) Awaké dhéwé isa dadi kancané Gusti Allah nèk nduwé iman marang Dhèwèké. (Jabur 25:14) Gusti Allah péngin awaké dhéwé ndonga lan masrahké ”kabèh kuwatirmu marang Gusti Allah, merga Panjenengané nggatèkké kowé”.​—1 Pétrus 5:7; Yakobus 4:8.

Apa Bédané Gusti Allah karo Yésus?

Yésus Kuwi Dudu Gusti Allah. Dhèwèké kuwi unik merga diciptakké langsung karo Gusti Allah. Mula, Alkitab nyebut Yésus kuwi Putrané Gusti Allah. (Yohanes 20:31) Sakwisé nyiptakké Yésus, Yéhuwah nggunakké Yésus dadi pekerja ahliné kanggo nyiptakké sing liyané.​—Wulang Bebasan 8:30, 31; Kolose 1:15, 16.

 Yésus ora tau ngomong nèk dhèwèké kuwi Gusti Allah. Ning, Yésus ngomong, ”Aku wakilé [Gusti Allah], lan Panjenengané sing ngutus aku.” (Yohanes 7:29) Wektu ngomong karo salah siji muridé, Yésus nyebut Yéhuwah kuwi ”Bapakku lan Bapakmu” lan ”Gusti Allahku lan Gusti Allahmu”. (Yohanes 20:17) Sakwisé mati, Yésus diuripké manèh kanggo urip ing swarga lan éntuk wewenang sing gedhé ing sisih tengené Gusti Allah.​—Matius 28:18; Kisah 2:32, 33.

Yésus Isa Mbantu Awaké Dhéwé Cedhak karo Gusti Allah

Yésus teka ing bumi kanggo mulang soal Bapaké. Yéhuwah tau kandha soal Yésus, ”Iki Putra-Ku sing Tak tresnani. Rungokna dhèwèké.” (Markus 9:7) Yésus kuwi sing paling kenal karo Gusti Allah. Yésus ngomong, ”Ora ana wong sing kenal sapa Bapak kuwi kejaba Putra. Wong isa kenal sapa Bapak kuwi mung nèk Putra gelem ngandhani wong kuwi bab Bapak.”​—Lukas 10:22.

Yésus nduwé sipat-sipat sing padha karo Bapaké. Yésus ngomong, ”Sapa waé sing wis ndelok aku uga wis ndelok Bapak.” (Yohanes 14:9) Omongan lan tumindaké Yésus nduduhké nèk Bapaké sayang karo manungsa. Kuwi mbantu wong-wong isa nyedhak karo Gusti Allah. Yésus ngomong, ”Aku iki dalan, lan sing bener, lan sing marahi urip. Ora ana sing isa teka marang Bapak nèk ora liwat aku.” (Yohanes 14:6) Yésus ya ngomong, ”Para penyembah sing sejati bakal nyembah Bapak nganggo roh lan cocog karo apa sing bener, merga saktenané Bapak nggolèki wong-wong sing kaya ngono kuwi kanggo nyembah Panjenengané.” (Yohanes 4:23) Kuwi nduduhké nèk Yéhuwah nggolèki wong-wong kaya njenengan, sing péngin cedhak karo Dhèwèké.