Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Sapa Jenengé Gusti Allah?

Sapa Jenengé Gusti Allah?

Wektu kenalan karo wong, sing pertama kali ditakonké mesthi jenengé. Nèk péngin kenal karo Gusti Allah, awaké dhéwé ya kudu ngerti jenengé. Sapa jenengé Gusti Allah?

”Ingsun iki Yéhuwah, yaiku asmaningSun.”​Yésaya 42:8.

Akèh wong mungkin durung tau krungu jeneng kuwi merga jeneng kuwi pancèn jarang digunakké utawa malah dihapus karo akèh penerjemah Alkitab. Kuwi biasané diganti nganggo gelar ”TUHAN”. Padahal, tèks ing basa asliné Alkitab nyebutké jenengé Gusti Allah nganti kira-kira ping pitung éwu. Ing kono, jenengé Gusti Allah ditulis nganggo patang huruf mati Ibrani, yaiku YHWH utawa JHVH. Ing basa Jawa, jeneng kuwi diterjemahké dadi ”Yéhuwah”.

Jenengé Gusti Allah ana ing tèks Ibrani lan ing akèh terjemahan Alkitab

Kitab Jabur ing Gulungan Laut Mati Antarané taun 30-50 M, BASA IBRANI

Terjemahan Tyndale Taun 1530, BASA INGGRIS

Terjemahan Reina-Valera Taun 1602, BASA SPANYOL

Union Version Taun 1919, BASA MANDARIN

JENENGÉ GUSTI ALLAH KUWI PENTING

Jenengé Gusti Allah penting kanggo Dhèwèké. Gusti Allah dhéwé sing milih jeneng kuwi. Yéhuwah kandha, ”Déné iya iku asmaningSun ing salawas-lawasé, iku sebutaningSun turun-tumurun.” (Pangentasan 3:15) Ing Alkitab, jeneng Yéhuwah ditulis luwih akèh ketimbang gelaré, misalé sing Mahakuwasa, Bapak, lan Gusti Allah. Jeneng Yéhuwah ya disebutké luwih akèh ketimbang jeneng-jeneng liyané kaya Abraham, Musa, Daud, utawa Yésus. Yéhuwah pancèn péngin manungsa ngerti soal jenengé kuwi. Alkitab kandha, ”Supados sami sumerepa, bilih namung Paduka ingkang asma Yéhuwah, Ingkang Mahaluhur tuwin misésani ing salumahing bumi.”​—Jabur 83:19.

Jenengé Gusti Allah penting kanggo Yésus. Ing Doa Bapa Kami, Yesus mulang para muridé kanggo donga, ”Asma Panjenengan mugi disucèkké.(Matius 6:9) Yésus dhéwé ya ndonga, ”Bapak, luhurna asma Panjenengan.” (Yohanes 12:28) Ngluhurké jenengé Gusti Allah kuwi penting banget kanggo Yésus. Mula, dhèwèké ndonga, ”Aku wis nggawé asmané Panjenengan dikenal karo wong-wong kuwi, lan aku bakal terus nggawé kuwi dikenal.”​—Yohanes 17:26.

Jenengé Gusti Allah penting kanggo umaté. Umaté Gusti Allah jaman mbiyèn ngerti nèk jeneng Yéhuwah isa dadi perlindungan lan keslametan. Alkitab kandha, ”Asmané Pangéran Yéhuwah iku menara kang santosa, wong bener padha ngungsi mrono temah slamet.” (Wulang Bebasan 18:10) Alkitab ya kandha, ”Sing sapa nyebut asmané Pangéran  Yéhuwah, iku bakal kapitulungan rahayu.” (Yoèl 2:32) Alkitab nduduhké nèk wong-wong sing bener-bener nyembah Gusti Allah bakal nggunakké jenengé Gusti Allah, yaiku Yéhuwah. Alkitab kandha, ”Sanadyan sakèhé bangsa iku siji-sijiné padha lumaku klawan nganggep allahé dhéwé-dhéwé, nanging kita bakal lumebu klawan nganggep asmané Pangéran Yéhuwah Allah kita, nganti saklawas-lawasé lan ing saterusé.”​—Mikha 4:5; Kisah 15:14.

MANFAATÉ JENENGÉ GUSTI ALLAH

Isa mbantu awaké dhéwé kenal karo Gusti Allah. Yéhuwah ngandhani Musa soal arti jeneng Yéhuwah. Artiné yaiku ”Ingsun Ana Kang Ana”. (Pangentasan 3:14) Basa Ibrani kanggo kalimat ”Ingsun Ana Kang Ana” isa diterjemahké dadi ”Aku Bakal Dadi Apa Waé sing Tak Péngini”. Nurut para ahli, jeneng Yéhuwah ya isa berarti ”Sing Nyebabké Dadi”. Mula, jeneng Yéhuwah ora mung nduduhké nèk Dhèwèké kuwi Pencipta. Jeneng Yéhuwah ya nduduhké nèk Yéhuwah isa dadi apa waé bèn kersané kelakon lan Dhèwèké ya isa nyebabké ciptaané nindakké apa waé bèn kersané kelakon. Saka gelar-gelaré, awaké dhéwé isa ngerti nèk kuwasa lan wewenangé Yéhuwah gedhé banget. Ning, awaké dhéwé isa luwih kenal karo Gusti Allah nèk ngerti jenengé yaiku Yéhuwah.

Isa nduduhké nèk Gusti Allah perduli karo manungsa. Arti jeneng Yéhuwah nduduhké nèk mung Gusti Allah sing isa nggawé kabèh ciptaané tetep ana. Iki dadi bukti nèk Yéhuwah perduli karo manungsa. Yéhuwah ya péngin manungsa isa kenal karo Dhèwèké merga Yéhuwah wis luwih ndhisik ngandhani jenengé sakdurungé awaké dhéwé takon. Dadi, Yéhuwah péngin awaké dhéwé nganggep Dhèwèké kuwi nyata bèn awaké dhéwé isa akrab karo Dhèwèké.​—Jabur 73:28.

Awaké dhéwé isa akrab karo Gusti Allah nèk nggunakké jenengé. Awaké dhéwé mesthi péngin wong liya nyeluk awaké dhéwé nganggo jenengé awaké dhéwé. Ning, piyé nèk ana wong sing ora gelem nindakké kuwi? Awaké dhéwé isa waé ngrasa nèk wong kuwi ora gelem akrab karo awaké dhéwé. Gusti Allah ya wis ngandhani awaké dhéwé soal jenengé lan kepéngin awaké dhéwé nggunakké kuwi. Nèk nggunakké jeneng Yéhuwah, awaké dhéwé nduduhké nèk péngin akrab karo Yéhuwah. Yéhuwah ya nggatèkké wong sing ”ngajèni asmané”.​—Maléakhi 3:16.

Bèn isa kenal karo Gusti Allah, awaké dhéwé kudu ngerti jenengé. Ning, bèn isa luwih akrab karo Gusti Allah, awaké dhéwé ya kudu ngerti sipat-sipaté.

SAPA JENENGÉ GUSTI ALLAH? Jenengé Gusti Allah kuwi Yéhuwah. Jeneng kuwi nduduhké nèk Gusti Allah isa nindakké apa waé bèn kersané kelakon