Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Terusa Nresnani Para Sedulurmu!

Terusa Nresnani Para Sedulurmu!

”Rumatana katresnaning pasaduluran!”​—IB. 13:1.

LAGU: 3, 20

1, 2. Apa sebabé Paulus nulis surat kanggo para sedulur Ibraniné?

TAUN 61 M, jemaat-jemaat ing Israèl urip tentrem. Wektu kuwi, rasul Paulus dipenjara ing Rum, ning dhèwèké péngin ndang dibébaské. Kanca nginjilé, yaiku Timotéus wis dibébaské saka penjara. Dadi, Paulus péngin ngajak Timotéus nekani para sedulur ing Yudéa. (Ib. 13:23) Limang taun bar kuwi, wong Kristen ing Yudéa lan utamané sing ana ing Yérusalèm kudu cepet tumindak. Apa sebabé? Sakdurungé, Yésus tau kandha nèk Yérusalèm bakal dikepung para prajurit. Mula, wong Kristen kudu cepet mlayu.​—Lk. 21:20-24.

2 Kuwi bener-bener kedadéan 28 taun sakwisé. Wektu kuwi, wong-wong mau imané tetep kuwat senajan dianiaya lan ngadhepi masalah. (Ib. 10:32-34) Paulus péngin mbantu para sedulur siap-siap ngadhepi masalah mbésuké, merga arep ngalami kesusahan sing abot banget. (Mt. 24:20, 21; Ib. 12:4) Wong-wong kuwi kudu sabar lan nduwé iman sing luwih kuwat timbang sakdurungé. Bèn isa slamet kudu manut préntahé Yésus kon mlayu. (Wacanen Ibrani 10:36-39.) Mula, Yéhuwah nuntun Paulus nulis surat kanggo para sedulur. Saiki surat kuwi disebut buku Ibrani, sing  digawé kanggo nguwatké para sedulur mau wektu ngadhepi kesusahan.

3. Apa sebabé awaké dhéwé kudu nggatèkke buku Ibrani?

3 Apa sebabé umaté Gusti Allah saiki kudu nggatèkké buku Ibrani? Merga kahanané awaké dhéwé padha karo kahanané wong Kristen ing Yudéa. Awaké dhéwé urip ing ”mangsa kang rekasa” lan ngadhepi masalah abot utawa aniaya. (2 Tm. 3:1, 12) Ning, akèh-akèhé para sedulur uripé tentrem tanpa ana gangguan lan ora ngadhepi aniaya. Kaya wong Kristen ing jamané Paulus, awaké dhéwé kudu waspada. Apa sebabé? Ora suwé manèh, awaké dhéwé bakal ngadhepi kasusahan sing paling gedhé, sing isa mbuktèkké imané awaké dhéwé tetep kuwat apa ora.​—Wacanen Lukas 21:34-36.

4. Apa ayat kanggo taun 2016, lan apa sebabé kuwi cocog?

4 Apa sing isa mbantu awaké dhéwé siap-siap ngadhepi kahanan mbésuk? Ing buku Ibrani, Paulus nulis kabèh sing isa mbantu iman dadi luwih kuwat. Sing paling penting yakuwi Ibrani 13:1, ”Rumatana katresnaning pasaduluran!” Ayat kuwi dipilih dadi ayat kanggo taun 2016.

Ayat taun 2016: ”Rumatana katresnaning pasaduluran!”​—Ibrani 13:1

KATRESNANING PASADULURAN KUWI APA?

5. Katresnaning pasaduluran kuwi apa?

5 Katresnaning pasaduluran kuwi apa? Ing basa Yunani, kuwi maksudé ”nresnani seduluré”. Tresna marang sedulur kuwi rasa sing kuwat, lan gedhé antarané sedulur kandung utawa kanca cedhak. (Yo. 11:36) Awaké dhéwé ora mung éthok-éthok dadi sedulur, ning awaké dhéwé pancen sedulur. (Mt. 23:8) Paulus kandha, ”Kowé padha tresna-tinresnanana dikaya sadulur, lan dadia tuladha ing bab ajèn-ingajènan.” (Rm. 12:10) Ayat kuwi nduduhké sepira kuwaté tresna marang sedulur. Katresnaning pasaduluran sing dhasaré pathokané Alkitab, isa mbantu umaté Yéhuwah rukun lan akrab.

6. Apa sing dingertèni Seksi-Seksi Yéhuwah bab tegesé katresnaning pasaduluran?

6 Tembung ”katresnaning pasaduluran” akèh ditulis ing wacan Alkitab. Kanggoné wong-wong Yahudi mbiyèn, tembung ”sedulur” biasané nduduhké hubungan keluarga lan kadhang kala sing dudu seduluré. Ning, kuwi ora klebu wong sing dudu Yahudi. Kanggoné Seksi-Seksi Yéhuwah, kabèh kuwi ”sedulur” ora masalah saka endi asalé. (Rm. 10:12) Yéhuwah mulang awaké dhéwé kon nresnani siji lan sijiné kaya seduluré dhéwé. (1 Ts. 4:9) Apa sebabé penting terus nduduhké katresnaning pasaduluran?

APA SEBABÉ PENTING TERUS NDUDUHKÉ KATRESNANING PASADULURAN?

7. (a) Apa alesan sing paling penting nduduhké katresnaning pasaduluran? (b) Apa alesan liyané nèk nguwatké katresnan siji lan sijiné kuwi penting?

7 Alesan sing paling penting nduduhké katresnaning pasaduluran, yaiku merga kuwi préntahé Yéhuwah. Awaké dhéwé ora isa nresnani Yéhuwah, nèk ora gelem nresnani para sedulur. (1 Yo. 4:7, 20, 21) Alesan liyané yaiku awaké dhéwé butuh para sedulur, utamané wektu ngadhepi masalah.  Wektu nulis surat kanggo wong Kristen ing Ibrani, Paulus ngerti nèk ora suwé manèh wong-wong kuwi bakal ninggalké omah lan bandhané. Yésus uga nggambarké kaya apa kahanan abot sing bakal kedadéan. (Mk. 13:14-18; Lk. 21:21-23) Mula, sakdurungé kuwi dialami, wong-wong mau kudu nguwatké rasa tresna siji lan sijiné.​—Rm. 12:9.

8. Apa sing dibutuhké sakdurungé sengsara gedhé?

8 Sengsara gedhé bakal dialami manungsa ora suwé manèh. (Mk. 13:19; Wy. 7:1-3) Awaké dhéwé perlu manut karo kandhané Alkitab, ”Hé bangsaku, lumebua ing kamarmu, sawusé lumebu lawangé kancingen, ndhelika sadhéla tumeka sapungkuré bebendu.” (Yé. 26:20) ”Kamarmu” kuwi maksudé jemaat, panggonan kanggo ngibadah bareng-bareng marang Yéhuwah karo para sedulur. Ning, awaké dhéwé ora mung kumpul thok. Paulus ngélingké wong Kristen ing Ibrani kon nyemangati siji lan sijiné, bèn isa nduduhké katresnan lan apikan karo liyané. (Ib. 10:24, 25) Saiki, perlu nguwatké katresnaning pasaduluran, merga kuwi isa mbantu awaké dhéwé sabar ngadhepi masalah mbésuké.

9. (a) Kesempatan apa sing ana saiki kanggo nduduhké katresnaning pasaduluran? (b) Wènèhana conto umaté Yéhuwah nduduhké katresnaning pasaduluran?

9 Akèh kesempatan kanggo nduduhké katresnaning pasaduluran sakdurungé mulainé sengsara gedhé. Ana sedulur sing susah merga lindhu, banjir, lésus, tsunami, utawa bencana liyané. Sedulur liyané dianiaya. (Mt. 24:6-9) Saben dina uga ana masalah ékonomi merga urip ing donya sing jahat. (Wy. 6:5, 6) Mula, saya akèh masalah sing diadhepi, saya akèh kesempatan nresnani siji lan sijiné. Senajan ing donya iki ora ana katresnan, awaké dhéwé perlu terus nduduhké katresnaning pasaduluran. (Mt. 24:12) [1]—Deloken katrangan ing kaca 11.

PIYÉ CARANÉ TERUS NDUDUHKÉ KATRESNANING PASADULURAN?

10. Apa sing saiki bakal dirembug?

10 Senajan nduwé masalah, piyé carané terus nduduhké katresnaning pasaduluran? Piyé carané mbuktèkké nèk awaké dhéwé nresnani para sedulur? Sakwisé kandha, ”rumatana katresnaning pasaduluran,” rasul Paulus nyebutké cara-cara kanggo nduduhké katresnan iki. Gatèkna nem cara sing arep dirembug.

11, 12. Apa tegesé seneng nampa tamu? (Deloken gambar ing kaca 7.)

11 ”Aja padha lali awèh pamondhokan marang wong.” (Wacanen Ibrani 13:2.) Apa tegesé ”awèh pamondhokan”? Paulus nerangké nèk kuwi tegesé ”seneng nampa tamu”. Mbokmenawa iki ngélingké awaké dhéwé marang Abraham lan Lot sing nampa tamu sing ora dikenal. Akhiré, Abraham lan Lot ngerti nèk tamu kuwi para malaékat. (Pd. 18:2-5; 19:1-3) Conto iki nggedhèkké atiné wong Kristen ing Ibrani, bèn isa nduduhké katresnaning pasaduluran, nganggo cara seneng nampa tamu.

12 Piyé carané nduduhké nèk seneng nampa tamu? Awaké dhéwé isa ngundang sedulur liyané kon mangan utawa ngobrol bareng nggedhèkké atiné. Senajan ora kenal karo pinituwané  wilayah lan bojoné, ning awaké dhéwé isa ngundang dhèwèké wektu nekani jemaat. (3 Yo. 5-8) Rasah répot-répot masak utawa ngetokké dhuwit akèh kanggo njajakké. Tujuané yaiku kanggo nggedhèkké ati sedulur liyané, ora kanggo pamèr. Aja mung ngundang wong-wong sing isa mbales apiké awaké dhéwé. (Lk. 10:42; 14:12-14) Sing paling penting, awaké dhéwé aja nganti sibuk banget nganti lali nduduhké sipat nampa tamu.

13, 14. Piyé carané éling karo sedulur sing dipenjara?

13 ”Padha élinga marang para pasakitan.” (Wacanen Ibrani 13:3.) Wektu Paulus nulis ayat kuwi, dhèwèké kèlingan karo para sedulur sing dipenjara merga imané. (Fp. 1:12-14) Paulus ngalem jemaat merga ”padha mbélani nandhang sangsara marang wong kang padha dikunjara”. (Ib. 10:34) Ana sedulur-sedulur sing mbantu Paulus wektu patang taun dipenjara ing Rum, ning liyané ora isa merga adoh. Piyé carané isa mbantu Paulus? Para sedulur isa terus ndongakké Paulus.​—Ib. 13:18, 19.

14 Saiki, ana Seksi Yéhuwah sing dipenjara merga imané. Para sedulur sing cedhak isa mbantu lan niliki. Ning, akèh sing adoh saka penjara. Piyé carané mbantu lan éling karo sedulur sing dipenjara? Merga tresna, awaké dhéwé isa terus ndongakké. Contoné, awaké dhéwé isa ndongakké sedulur lanang, wédok, lan bocah sing dipenjara ing Eritrea, klebu Sedulur Paulos Eyassu, Isaac Mogos, lan Negede Teklemariam, sing wis dipenjara 20 taun.

15. Piyé carané ngajèni urip bebojoan?

15 ”Nikah iku ajènana.” (Wacanen Ibrani 13:4.) Awaké dhéwé isa uga nduduhké katresnaning pasaduluran nèk nduwé kelakuan sing nggenah. (1 Tm. 5:1, 2) Contoné, nèk laku jina karo sedulur lanang utawa wédok, awaké dhéwé isa nglarani sedulur kuwi lan keluargané. Rasa percaya sing wis ana isa rusak. (1 Ts. 4:3-8) Pikiren uga, piyé perasaané wong wédok nèk ngonangi bojoné nonton sing saru-saru? Apa dhèwèké rumangsa ditresnani lan diajèni?​—Mt. 5:28.

16. Nèk rumangsa cukup, piyé kuwi isa mbantu nduduhké katresnaning pasaduluran?

16 ”Padha marema ing saanané.” (Wacanen Ibrani 13:5.) Rasa percaya marang Yéhuwah isa mbantu awaké dhéwé marem lan seneng karo sing diduwèni. Piyé kuwi isa mbantu nduduhké katresnaning pasaduluran? Nèk rumangsa cukup, awaké dhéwé ngerti nèk sedulur liyané kuwi luwih penting timbang dhuwit utawa bandha. (1 Tm. 6:6-8) Awaké dhéwé ora bakal ngrasani para sedulur, utawa sambat merga kahanané awaké dhéwé. Uga, ora bakal mèri utawa srakah karo liyané. Dadi, nèk rumangsa cukup, awaké dhéwé bakal loma karo wong liya.​—1 Tm. 6:17-19.

17. Piyé rasa ”ora wedi” isa mbantu nduduhké katresnaning pasaduluran?

17 ”Aku bakal ora wedi.” (Wacanen Ibrani 13:6.) Rasa percaya marang Yéhuwah mbantu bèn ora wedi wektu ngadhepi masalah. Uga, isa mbantu nduwèni pikiran sing nggenah. Nèk pikirané nggenah, awaké dhéwé isa nduduhké katresnaning pasaduluran, nganggo cara nggedhèkké ati lan nglipur para sedulur. (1 Ts. 5:14, 15)  Saksuwéné sengsara gedhé, awaké dhéwé bakal ora wedi, merga ngerti nèk arep dislametké.​—Lk. 21:25-28.

Apa kowé ngajèni sing ditindakké para pinituwa kanggo awaké dhéwé? (Deloken paragraf 18)

18. Piyé nduduhké katresnaning pasaduluran marang para pinituwa?

18 ”Padha élinga marang para pangiridmu.” (Wacanen Ibrani 13:7, 17.) Para pinituwa ing jemaat nggunakké akèh wektu kanggo mbantu awaké dhéwé. Nèk mikirké kabèh sing wis ditindakké para pinituwa, awaké dhéwé dadi luwih nresnani lan ngajèni. Aja nganti para pinituwa dadi sedhih utawa strès, merga kelakuané awaké dhéwé. Ning, malah awaké dhéwé lila manut karo para pinituwa. Mula, para pinituwa ”padha ajènana kang banget kalawan katresnan marga saka pagawéané”.​—1 Ts. 5:13.

TERUSA NGUPAYA NINDAKKÉ

19, 20. Piyé carané nduduhké katresnaning pasaduluran sing luwih gedhé manèh?

19 Umaté Yéhuwah dikenal merga katresnaning pasaduluran, kaya jamané rasul Paulus mbiyèn. Ning, Paulus ngandhani para sedulur kon nduduhké katresnan sing luwih gedhé manèh. Paulus kandha, ”Saya ngepengna anggonmu tumindak mangkono.” (1 Ts 4:9, 10) Dadi, ana akèh cara kanggo terus nduduhké katresnané sing luwih gedhé.

20 Wektu maca ayat kanggo taun iki ing Balé Ibadah, ayo dipikirké pitakonan iki: ’Apa aku isa luwih seneng nampa tamu? Piyé caraku mbantu para sedulur sing dipenjara? Apa aku ngajèni pathokané Gusti Allah bab urip bebojoan? Apa sing bakal mbantu aku rumangsa cukup? Piyé carané bèn isa luwih percaya marang Yéhuwah? Piyé carané bèn isa luwih manut karo pinituwa?’ Nèk kuwi kabèh ditindakké, ayat taun iki ora mung kanggo pajangan, ning kuwi bakal ngélingké awaké dhéwé bèn manut karo kandhané Paulus ”Rumatana katresnaning pasaduluran!”​—Ib. 13:1.

^ [1] (paragraf 9) Contoné, Seksi-Seksi Yéhuwah nduduhké katresnaning pasaduluran wektu ana lésus gedhé, deloken Menara Pengawal 15 Juli 2002, kaca 8-9, lan buku Seksi-Seksi Yéhuwah—Pemberita Kerajaan Allah bab 19.