Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Aku Péngin Mèlu Kowé

Aku Péngin Mèlu Kowé

”Kula sami badhé tumut panjenengan sadaya, margi kula sami mireng, bilih panjenengan sami tinunggil déning Gusti Allah!”​—ZA. 8:23.

LAGU: 32, 31

1, 2. (a) Yéhuwah ngramalké apa bab jaman saiki? (b) Pitakonan apa sing arep dijawab ing wulangan iki? (Deloken gambar dhuwur.)

YÉHUWAH kandha nèk jaman saiki ”ana wong sapuluh panunggalané para bangsa lan basa warna-warna, padha nggondhèli pojoking jubahé wong Yahudi siji kalawan kenceng sarta ngucap: Kula sami badhé tumut panjenengan sadaya, margi kula sami mireng, bilih panjenengan sami tinunggil déning Gusti Allah!” (Za. 8:23) Wong ”Yahudi” nggambarké wong-wong sing dipilih nganggo roh suci. Wong-wong kuwi uga disebut ”Israèl kagungané Gusti Allah”. (Gl. 6:16) ”Wong sepuluh” nggambarké wong-wong sing bakal urip saklawasé ing bumi. Wong-wong kuwi ngerti nèk Yéhuwah mberkahi kelompok wong sing dipilih munggah swarga mau, mula rumangsa éntuk kaurmatan nèk mèlu ngibadah bareng.

2 Kaya nabi Zakharia, Yésus kandha nèk umaté Gusti Allah bakal rukun. Yésus nggambarké wong sing bakal munggah swarga kuwi ”pepanthan cilik,” utawa kelompok cilik. Wong sing bakal urip ing bumi digambarké ”wedhus liyané”. Ning, rong kelompok kuwi bakal dadi ”pepanthan siji” lan bakal mèlu ”pangon siji,” yaiku Yésus. (Lk. 12:32; Yo. 10:16)  Merga ana rong kelompok, mbokmenawa ana sing mikir: (1) Apa wedhus liyané perlu ngerti jeneng-jenengé wong sing saiki dipilih munggah swarga? (2) Wong sing dipilih mau kudu ngrumangsani apa? (3) Nèk ing jemaatku ana sing mulai mangan roti lan ngombé anggur ing Pèngetan, piyé tanggepanku bab wong mau? (4) Nèk cacahé wong sing mangan roti lan ngombé anggur ing Pèngetan saya akèh apa kuwi perlu tak masalahké? Kuwi bakal dirembug ing wulangan iki.

APA PERLU NGERTI JENENGÉ WONG SING SAIKI DIPILIH MUNGGAH SWARGA?

3. Apa sebabé ora mungkin awaké dhéwé isa yakin tenan sapa sing dadi anggotané 144.000?

3 Apa wedhus liyané perlu ngerti jenengé wong sing dipilih munggah swarga, sing saiki isih ana ing bumi? Ora. Lha ngapa? Merga ora mungkin wong isa ngerti sapa sing sakjané dipilih munggah swarga. [1] (Deloken katrangan ing kaca 26.) Senajan wong kuwi wis dipilih Gusti Allah, wong kuwi bakal tenan munggah swarga nèk setya nganti akhir. Iblis ngerti bab iki, mula dhèwèké nggunakké ”nabi-nabi palsu” kanggo ”nasaraké”. (Mt. 24:24) Wong sing dipilih kuwi yakin bakal munggah swarga nèk Yéhuwah dhéwé sing ngandhani, lan nganggep dhèwèké tetep setya. Yéhuwah sing ngandhani bab kuwi marang dhèwèké, sakdurungé dhèwèké mati utawa sakdurungé ”sangsara gedhé” mulai.​—Wy. 2:10; 7:3, 14.

4. Nèk ora isa ngerti jeneng-jenengé wong sing dipilih munggah swarga, lha piyé carané awaké dhéwé isa ngetutké wong-wong kuwi?

4 Nèk ora isa ngerti jeneng-jenengé wong sing dipilih munggah swarga, sing saiki isih ana ing bumi, lha piyé carané wedhus liyané isa ngetutké wong-wong kuwi? Alkitab kandha nèk ”wong sepuluh” bakal ”nggondhèli pojoking jubahé wong Yahudi siji kalawan kenceng sarta ngucap: Kula sami badhé tumut panjenengan sadaya, margi kula sami mireng, bilih panjenengan sami tinunggil déning Gusti Allah!” Alkitab nyebutké nèk ana wong Yahudi siji. Ning, tembung ”panjenengan” lan ”panjenengan sami” kuwi maksudé luwih saka wong siji. Kuwi nggambarké kelompok wong sing dipilih munggah swarga. Wedhus liyané isa nitèni kelompok kuwi, dadi isa mèlu ngibadah bareng marang Yéhuwah. Ora perlu ngerti jenengé saben wong ing kelompok kuwi lan ora ngetutké salah sijiné. Kaya kandhané Alkitab, awaké dhéwé kudu manut mung karo Yésus, sing dadi Pemimpin.​—Mt. 23:10.

SING DIPILIH MUNGGAH SWARGA KUDU NGRUMANGSANI APA?

5. Pengéling-éling apa sing kudu dipikirké tenanan wong sing dipilih munggah swarga, lan apa sebabé?

5 Wong sing dipilih munggah swarga kudu tenanan mikirké 1 Korinta 11:27-29. (Wacanen.) Kok isa wong sing mangan roti lan ngombé anggur tumindak ”sawiyah-wiyah,” utawa ora ngajèni Gusti Allah ing Pèngetan? Wong sing hubungané ora apik karo Yéhuwah lan ora setya, banjur mangan roti lan ngombé anggur, dhèwèké kuwi kurang ajar. (Ib. 6:4-6; 10:26-29) Ayat iki ngélingké tenanan wong-wong sing dipilih munggah swarga, nèk péngin éntuk ”timbalan kaswargan kang saka ing Gusti Allah ing sajroné Sang Kristus Yésus,” wong-wong kuwi kudu tetep setya.​—Fp. 3:13-16.

6. Wong sing dipilih munggah swarga kudu ngrumangsani apa?

 6 Paulus kandha karo wong sing dipilih munggah swarga, ”Aku mituturi kowé, aku kang dadi pasakitan marga saka Gusti, uripmu dikaya wong-wong kang wus padha katimbalan cundhuk karo timbalan iku.” Piyé carané? Paulus nerangké, ”Ditansah andhap-asor, sarèh lan sabar. Padha ngetokna katresnanmu kalawan tulung-tinulung. Lan ngudia lestariné anggonmu tetunggalan ing Roh sarana suhing atut rukun.” (Éf. 4:1-3) Roh suciné Yéhuwah bakal mbantu umaté andhap-asor, ora sombong. (Kl. 3:12) Wong sing dipilih munggah swarga, ora rumangsa luwih apik timbang liyané. Wong kuwi ngerti nèk Yéhuwah ora ngekèki luwih akèh roh suci marang dhèwèké, timbang liyané. Uga, ora rumangsa nèk luwih pinter Alkitab timbang liyané. Lan, ora ngandhani nèk wong liya ya dipilih munggah swarga lan ngajak mèlu mangan roti lan ngombé anggur ing Pèngetan. Malah wong-wong kuwi kudu andhap-asor, lan ngakoni nèk mung Yéhuwah sing nduwé hak milih wong munggah swarga.

7, 8. Wong sing dipilih ora péngin dianggep apa, lan apa sebabé?

7 Senajan éntuk kaurmatan gedhé dipilih munggah swarga, wong-wong kuwi ora péngin dianggep wong penting. (Éf. 1:18, 19; wacanen Filipi 2:2, 3.) Wong-wong kuwi ngerti nèk wektu Yéhuwah milih, Yéhuwah ora ngandhani wong liya. Dadi, nèk ana sing ora percaya nèk dhèwèké wis dipilih, dhèwèké ora kagèt. Dhèwèké ngerti nèk Alkitab kandha, aja gampang percaya karo crita bab Gusti Allah sing mènèhi tugas kusus kanggo wong kuwi. (Wy. 2:2) Merga wong sing dipilih munggah swarga ora péngin diunggulké, wektu kenalan karo wong liya, dhèwèké ora crita nèk dipilih Gusti Allah. Malah, ora ngandhani sapa-sapa. Dhèwèké uga ora nyombongké tugasé ing swarga mbésuk.​—1 Kr. 1:28, 29; wacanen 1 Korinta 4:6-8.

8 Wong sing dipilih ora mung kekancan karo sing padha-padha dipilih, utawa nggawé kelompok dhéwé. Uga, ora nggolèki sing padha-padha dipilih kanggo ngrembug carané dipilih, utawa nggawé kelompok sinau Alkitab. (Gl. 1:15-17) Jemaat ora bakal rukun nèk wong-wong sing dipilih tumindak ngono. Kuwi nglawan roh suci sing nggawé rukun umaté Gusti Allah.​—Wacanen Rum 16:17, 18.

TANGGEPANMU MARANG WONG KUWI

9. Piyé tanggepané awaké dhéwé marang wong sing mangan roti lan ngombé anggur ing Pèngetan? (Deloken kothak ”Katresnan Iku ’Ora Saru Polahé.’”)

9 Piyé tanggepanmu marang para sedulur sing dipilih munggah swarga? Yésus ngandhani muridé, ”Kowé kabèh padha-padha sadulur.” Banjur kandha manèh, ”Sing sapa ngluhuraké awaké dhéwé, bakal kaasoraké, déné kang ngasoraké awaké dhéwé bakal kaluhuraké.” (Mt. 23:8-12) Ora bener nèk ngunggul-unggulké wong sing dipilih munggah swarga, senajan dhèwèké dipilih dadi seduluré Yésus. Pancèn Alkitab kandha kon niru imané para pinituwa, ning ora ngongkon ndadèkké manungsa dadi pemimpin. (Ib. 13:7) Alkitab kandha nèk para pinituwa ”pantes diajèni tikel kaping pindho”. Kuwi merga ”becik pangrèhé” lan ”kabubuhan kotbah lan memulang,” dudu merga dipilih munggah swarga. (1 Tm. 5:17) Nèk wong sing dipilih munggah  swarga kakèhan diunggulké, dhèwèké bakal isin. Luwih parah manèh, kuwi bakal nggawé dhèwèké dadi sombong. (Rm. 12:3) Awaké dhéwé ora péngin nggawé wong kuwi tumindak salah, ta?​—Lk. 17:2.

Piyé tanggepanmu marang wong sing mangan roti lan ngombé anggur ing Pèngetan? (Deloken paragraf 9-11)

10. Piyé carané ngajèni wong sing dipilih munggah swarga?

10 Piyé carané ngajèni wong sing dipilih munggah swarga? Aja takon kok isa dipilih munggah swarga. Kuwi dudu urusané awaké dhéwé, lan awaké dhéwé ora nduwé hak takon. (1 Ts. 4:11; 2 Ts. 3:11) Aja mikir nèk bojo, wong tuwa, utawa seduluré sing dipilih, ya mèlu dipilih. Munggah swarga kuwi dudu merga turun saka keluargané. (1 Ts. 2:12) Aja takon sing nglarani ati. Contoné, aja takon karo bojoné piyé perasaané nèk ditinggal munggah swarga, padhahal bojoné ana ing bumi. Awaké dhéwé yakin nèk Yéhuwah bakal nyukupi kabutuhané manungsa.​—Ms. 145:16.

11. Nèk ora ngunggulké wong sing dipilih munggah swarga, kuwi uga isa ngayomi awaké dhéwé. Kok isa?

11 Nèk ora ngunggulké wong sing dipilih munggah swarga, kuwi uga isa ngayomi awaké dhéwé. Kok isa? Alkitab kandha nèk ana ”sadulur-sadulur palsu” ing jemaat, sing omong nèk wong-wong kuwi dipilih munggah swarga. (Gl. 2:4, 5; 1 Yo. 2:19) Uga, ana sedulur sing wis dipilih ning ora setya. (Mt. 25:10-12; 2 Pt. 2:20, 21) Nèk ora ngunggulké wong, awaké dhéwé ora bakal ngetutké wong kuwi utawa wong sing wis suwé ngabdi marang Yéhuwah. Nèk wong kuwi metu saka jemaat, awaké dhéwé ora bakal mandheg ngabdi marang Yéhuwah.​—Yd. 16.

CACAHÉ SING DIPILIH, APA DADI MASALAH?

12, 13. Apa sebabé cacahé sing mangan roti lan ngombé anggur ing Pèngetan ora perlu dimasalahké?

12 Pirang-pirang taun kepungkur, cacahé sing mangan roti lan ngombé anggur ing Pèngetan saya sithik. Ning, pirang-pirang taun iki cacahé mundhak saben taun. Apa perlu dimasalahké? Ora. Apa sebabé?

13 ”Pangéran nguningani [ngerti] sapa kang dadi kagungané.” (2 Tm. 2:19) Ora kaya Yéhuwah, para sedulur sing ngétung cacahé sing mangan roti lan ngombé anggur ing Pèngetan, ora ngerti sapa sing  sakjané dipilih munggah swarga. Dadi, jumlah kuwi klebu sing ngaku-ngaku dipilih. Contoné, sing mbiyèn mangan roti lan ngombé anggur, saiki ora manèh. Liyané, mbokmenawa pikirané lara lan percaya nèk bakal mréntah karo Yésus ing swarga. Cetha nèk awaké dhéwé ora ngerti pira jumlah tenané wong sing dipilih, sing isih urip ing bumi.

14. Apa kandhané Alkitab bab jumlahé sing dipilih munggah swarga, sing isih urip ing bumi, wektu sangsara gedhé?

14 Isih ana wong sing dipilih, sing isih urip ing bumi, wektu Yésus teka ngajak munggah swarga. Alkitab kandha nèk Yésus ”bakal ngutus para malaékaté kanthi swaraning kalasangka kang banter banget, iku bakal padha ngumpulaké wong-wong pilihané saka ing kéblat papat, saka tepining langit tekan ing sisihé.” (Mt. 24:31) Alkitab kandha nèk ing dina-dina pungkasan, wong sing dipilih isih ana sithik, sing isih urip ing bumi. (Wy. 12:17) Ning, ora kandha jumlahé pira, sing isih ana ing bumi wektu sangsara gedhé.

15, 16. Apa sing perlu dingertèni bab 144.000 sing dipilih Yéhuwah?

15 Yéhuwah sing nemtokké pilihané. (Rm. 8:28-30) Yéhuwah mulai milih wong-wong kuwi, sakwisé Yésus diuripké manèh. Kayané ing abad sepisan, kabèh muridé Yésus dipilih munggah swarga. Pirang-pirang atus taun sakwisé, wong-wong sing ngaku muridé Yésus ora manut wulangané Yésus. Senajan ngono, wektu kuwi tetep ana wong sing dipilih. Wong-wong kuwi kaya gandum ing antarané suket, kaya kandhané Yésus. (Mt. 13:24-30) Ing dina-dina pungkasan, Yéhuwah isih milih wong-wong sing bakal dadi anggotané 144.000. [2] (Deloken katrangan ing kaca 26.) Dadi, nèk Gusti Allah mutuské milih wong-wong kuwi sakdurungé Armagédhon, awaké dhéwé percaya nèk sing ditindakké kuwi pancèn bener. (Yé. 45:9; Dn. 4:35; wacanen Rum 9:11, 16.) [3] (Deloken katrangan ing kaca 26.) Awaké dhéwé aja nganti kaya buruh sing sambat bab carané majikané ngopahi buruhé sing nyambut gawé kèri dhéwé.​—Wacanen Matéus 20:8-15.

16 Ora kabèh sing munggah swarga kuwi ”abdi kang setya lan pinter”. (Mt. 24:45-47) Kaya jamané para rasul, Yéhuwah lan Yésus nggunakké wong-wong kanggo mulang. Mung ana sithik sing dikon nulis Kitab Yunani Kristen. Saiki, mung sithik para sedulur sing dipilih mènèhi ”pangan . . . ing wektu kang katamtokaké” kanggo umaté Allah.

17. Apa sing wis disinaoni saka wulangan iki?

17 Apa sing wis disinaoni saka wulangan iki? Akèh-akèhé umaté Yéhuwah urip ing bumi lan ana sing urip ing swarga mréntah bareng Yésus. Kuwi kabèh Yéhuwah sing nemtokké. Yéhuwah mberkahi kabèh umaté, yaiku ”wong Yahudi” lan ”wong sapuluh”. Kabèh kudu setya lan manut hukum sing padha. Kabèh kudu andhap asor lan rukun ngabdi bebarengan. Lan, kudu ngupaya rukun ing jemaat. Merga Armagédhon ora suwé manèh, ayo padha terus bebarengan ngabdi marang Yéhuwah lan niru Yésus.

^ [1] (paragraf 3) Nurut Jabur 87:5, 6, sukmbèn Gusti Allah bakal ngandhani jeneng-jenengé wong sing mréntah karo Yésus ing swarga.​—Rm. 8:19.

^ [2] (paragraf 15) Senajan Lelakoné Para Rasul 2:33 nduduhké nèk Yésus mèlu tumindak wektu ana sing dipilih, Yéhuwah dhéwé sing milih wong kuwi.

^ [3] (paragraf 15) Kanggo katrangan luwih akèh, deloken ”Pertanyaan Pembaca” ing Menara Pengawal 1 Mei 2007, kaca 30-31.