WARTA PENTING (WULANGAN) Desember 2017

Wulangan sing disinaoni saka 29 Januari nganti 25 Februari 2018.

”Kawula Inggih Mangretos Bilih Badhé Tangi”

Apa sebabé kita isa yakin nèk wong-wong mati bakal diuripké manèh sukmbèn?

”Kula Gadhah Pangajeng-ajeng dhateng Gusti Allah”

Apa sebabé ajaran bab wong mati sing diuripké manèh kuwi penting?

Wong Tuwa—Bantunen Anak Panjenengan Bèn Dadi Wicaksana lan Dislametké

Akèh wong tuwa Kristen kuwatir wektu anak-anaké péngin nggawé janji ngabdi lan dibaptis. Piyé wong tuwa isa mbantu anaké bèn isa slamet?

Cah-Cah Enom—”Tansah Udinen Karahayonmu”

Cah-cah enom ora perlu wedi dibaptis senajan kuwi bab sing penting.

PENGALAMAN

Ninggalké sing Tak Duwèni lan Dadi Muridé Yésus

Wektu umur 16 taun, Felix Fajardo mutuské kanggo dadi muridé Yésus. Luwih saka 70 taun sakbanjuré, dhèwèké ora gela wis dadi muridé Yésus.

Pitakonané sing Maca

Apa IUD (intrauterine device) kuwi cocog karo Alkitab?