WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN Agustus 2017

Wulangan sing disinaoni saka 25 September tekan 22 Oktober 2017.

Apa Panjenengan Gelem Ngentèni kanthi Sabar?

Para abdiné Yéhuwah jaman mbiyèn takon sepira suwéné kudu ngadhepi kasusahan, ning Gusti Allah ora nyenèni.

”Tentrem-Rahayu kang saka ing Gusti Allah, . . . Ngungkuli Saliring Budi”

Apa panjenengan wis tau mikir, apa sebabé Gusti Allah ngijinké panjenengan ngalami kasusahan? Nèk iya, apa sing isa mbantu panjenengan tetep setya lan yakin karo Yéhuwah?

Carané Nguculi lan Mbuwang Sipat-Sipat sing Lawas

Sakliyané nguculi sipat-sipat sing lawas, kita uga kudu mbuwang sipat-sipat kuwi. Piyé carané nindakké kuwi, ora soal sepira akèhé tumindak salah sing wis kita tindakké mbiyèn?

Carané Nganggo lan Nduduhké Sipat-Sipat sing Anyar

Merga bantuané Yéhuwah, kita isa nduwé sipat-sipat sing disenengi Yéhuwah. Coba pikirna carané nduduhké sipat welas asih, apikan, andhap asor, lan alus.

Katresnan​—⁠Sipat sing Aji

Alkitab nerangké nèk katresnan kuwi asil saka roh suciné Yéhuwah. Dadi, katresnan kuwi apa, ta? Piyé carané ngupayakké? Lan piyé carané nduduhké sipat kuwi saben dina?

AMERICAS

”Kapan Ya, Ana Kebaktian Manèh?”

Apa sebabé kebaktian cilik sing dianakké taun 1932 ing Mexico City dadi kebaktian sing penting banget?

Pitakonané sing Maca

Apa sebabé cathetané Matéus bab cilikané Yésus béda karo cathetané Lukas?