Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

4 Apa Gusti Allah Péngin Awaké Dhéwé Susah?

4 Apa Gusti Allah Péngin Awaké Dhéwé Susah?

Kenapa Kudu Ngerti Iki?

Jawaban kanggo pitakonan iki ana pengaruhé kanggo pandhangané awaké dhéwé soal urip.

Kanggo Dipikirké

Nèk Gusti Allah nyiptakké kabèh sing éndah, apa masuk akal nèk Gusti Allah sing nyebabké kesusahan?

Merga ana akèh kesusahan, akèh wong ora percaya nèk Gusti Allah kuwi sayang karo manungsa utawa malah ora percaya nèk Gusti Allah kuwi ana. Sakliyané kuwi, wong-wong ya dadi nganggep nèk (1) Gusti Allah ora isa nyingkirké kesusahan, (2) Gusti Allah ora gelem nyingkirké kesusahan, utawa (3) Gusti Allah ora ana.

Apa kuwi alesané manungsa ngalami kesusahan?

SINAUA LUWIH AKÈH

Deloken vidéo Apa Buktiné Nèk Isiné Alkitab Kuwi Bener? sing ana ing jw.org.

 Kandhané Alkitab

Gusti Allah ora nyiptakké awaké dhéwé kanggo urip susah.

Gusti Allah péngin awaké dhéwé bahagia.

”Manawa tumraping para manungsa iku ora ana kang beciké ngluwihi seneng-seneng lan ngemataké kasenengan ana ing sajroning uripé. Déné saben wong bisa mangan, ngombé lan ngrasakaké kasenengan ing sajroning kangèlané kabèh, iku uga peparingé Gusti Allah.”​KOHÈLÈT 3:12, 13.

Gusti Allah nyedhiakké kabèh sing dibutuhké pasangan manungsa pertama bèn uripé wong loro kuwi ora susah.

Gusti Allah ora péngin wong loro kuwi lan keturunané ngalami kesusahan.

”[Wong loro kuwi] dipangandikani: ’Padha bebranahana lan tangkar-tumangkara; ngebakana bumi lan telukna.’” PURWANING DUMADI 1:28.

Pasangan manungsa pertama milih ora manut karo Gusti Allah.

Hasilé, wong loro kuwi lan keturunané kudu ngadhepi akèh kesusahan.

”Dosa mlebu ing donya liwat wong siji, lan pati mlebu liwat dosa, pati nyebar marang kabèh wong merga kabèh wong wis dosa.”​ROMA 5:12. *

Gusti Allah ora nyiptakké manungsa kanggo urip sak karepé dhéwé.

Kaya manungsa ora diciptakké kanggo urip ing njero banyu, manungsa ya ora diciptakké kanggo urip sak karepé dhéwé.

”Tiyang ingkang andon lampah boten gadhah pangwaos netepaken jangkahipun.”​YÉRÉMIA 10:23.

Gusti Allah ora péngin awaké dhéwé ngalami kesusahan.

Gusti Allah péngin awaké dhéwé manut karo Dhèwèké bèn ora ngalami masalah.

”Manawa sira nggatèkaké marang dhawuh-dhawuhingSun, tentrem rahayunira bakal kaya kali kang ora tau asat.”​YÉSAYA 48:18.

^ par. 17 Ing Alkitab, ”dosa” artiné ora mung tumindak jahat, ning kuwi ya maksudé keadaan sing diwarisi kabèh manungsa.