Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Carané Nggolèki Ayat Alkitab

Carané Nggolèki Ayat Alkitab

Daftar Buku-Buku Alkitab a

Jeneng Buku

Sing Nulis

Rampung Ditulis

Purwaning Dumadi

Musa

1513 SM

Pangentasan

Musa

1512 SM

Kaimaman

Musa

1512 SM

Wilangan

Musa

1473 SM

Pangandharing Torèt

Musa

1473 SM

Yosua

Yosua

± 1450 SM

Para Hakim

Samuèl

± 1100 SM

Rut

Samuèl

± 1090 SM

1 Samuèl

Samuèl; Gad; Natan

± 1078 SM

2 Samuèl

Gad; Natan

± 1040 SM

1 Para Raja

Yérémia

580 SM

2 Para Raja

Yérémia

580 SM

1 Babad

Ézra

± 460 SM

2 Babad

Ézra

± 460 SM

Ézra

Ézra

± 460 SM

Néhémia

Néhémia

sw. 443 SM

Èster

Mordekai

± 475 SM

Ayub

Musa

± 1473 SM

Mazmur

Daud lan liya-liyané

± 460 SM

Wulang Bebasan

Salomo; Agur; Lémuèl

± 717 SM

Pengkhotbah

Salomo

sd. 1000 SM

Kidung Agung

Salomo

± 1020 SM

Yésaya

Yésaya

sw. 732 SM

Yérémia

Yérémia

580 SM

Kidung Pangadhuh

Yérémia

607 SM

Yèhèzkièl

Yèhèzkièl

± 591 SM

Danièl

Danièl

± 536 SM

Hoséa

Hoséa

sw. 745 SM

Yoèl

Yoèl

± 820 SM (?)

Amos

Amos

± 804 SM

Obaja

Obaja

± 607 SM

Yunus

Yunus

± 844 SM

Mikha

Mikha

sd. 717 SM

Nahum

Nahum

sd. 632 SM

Habakuk

Habakuk

± 628 SM (?)

Zéfanya

Zéfanya

sd. 648 SM

Hagai

Hagai

520 SM

Zakharia

Zakharia

518 SM

Maléakhi

Maléakhi

sw. 443 SM

Matius

Matius

± 41 M

Markus

Markus

± 60-​65 M

Lukas

Lukas

± 56-​58 M

Yohanes

Rasul Yohanes

± 98 M

Kisah

Lukas

± 61 M

Roma

Paulus

± 56 M

1 Korintus

Paulus

± 55 M

2 Korintus

Paulus

± 55 M

Galatia

Paulus

± 50-​52 M

Éfésus

Paulus

± 60-​61 M

Filipi

Paulus

± 60-​61 M

Kolose

Paulus

± 60-​61 M

1 Tésalonika

Paulus

± 50 M

2 Tésalonika

Paulus

± 51 M

1 Timotius

Paulus

± 61-​64 M

2 Timotius

Paulus

± 65 M

Titus

Paulus

± 61-​64 M

Filémon

Paulus

± 60-​61 M

Ibrani

Paulus

± 61 M

Yakobus

Yakobus (Seduluré Yésus)

sd. 62 M

1 Pétrus

Pétrus

± 62-​64 M

2 Pétrus

Pétrus

± 64 M

1 Yohanes

Rasul Yohanes

± 98 M

2 Yohanes

Rasul Yohanes

± 98 M

3 Yohanes

Rasul Yohanes

± 98 M

Yudas

Yudas (Seduluré Yésus)

± 65 M

Wahyu

Rasul Yohanes

± 96 M

Keterangan: Ana buku-buku sing penulisé lan taun rampungé ditulis ora isa dipastèkké. Akèh tanggal sing mung kira-kira. Singkatan sw. artiné ”sakwisé”, sd. artiné ”sakdurungé”, lan ± artiné ”kira-kira” utawa ”kurang luwih”.

a Iki urutan 66 buku Alkitab sing biasané ana ing akèh terjemahan Alkitab. Urutan iki ditentokké kèt abad kepapat M.