Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Carané Nawakké

Carané Nawakké

WARTA PENTING

Pitakonan: Apa panjenengan wis tau ngerti ayat iki?

Ayat: Yo 3:16

Nawakké: Warta Penting iki nerangké alesané Yésus sengsara nganti séda, lan paédahé kanggo panjenengan.

WARTA PENTING (kaca mburi dhéwé)

Pitakonan: Gatèkna pitakonan lan pilihan jawaban ing kono. [Wacakna pitakonan sing nomer siji, sisan karo pilihan jawabané.] Piyé nurut panjenengan?

Ayat: Mt 4:1-4

Nawakké: Merga isa omong-omongan lan nggodha Yésus, Iblis mesthiné dudu mung sipat jahat. Apa kandhané Alkitab bab Iblis? Kuwi bakal dirembug ing majalah iki.

UNDANGAN PÈNGETAN

Nawakké: Aku seneng ngekèki undangan kanggo acara sing penting banget. [Wènèhana undangané.] Tanggal 23 Maret 2016, yutan wong teka ing acara Pèngetan Sédané Yésus Kristus, lan ngrungokké ceramah Alkitab bab paédahé sédané Yésus kanggo awaké dhéwé. Acara iki ora mbayar. Wektu lan panggonané ana ing undangan iki. Nèk isa, mangga panjenengan teka.

CARAMU NAWAKKÉ

Gunakna conto-conto kuwi bèn isa nggawé cara nawakké dhéwé.