Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 SINAU SAKA ALKITAB | JABUR 135-141

Carané Awaké Dhéwé Digawé Nggumunké Tenan

Carané Awaké Dhéwé Digawé Nggumunké Tenan

Dawud mikirké tenanan sipat-sipaté Yéhuwah sing kétok saka sing digawé. Dawud mantep nggunakké uripé kanggo ngabdi marang Yéhuwah.

Wektu mikirké tenanan sing digawé Yéhuwah, Dawud péngin ngluhurké Yéhuwah:

139:14

  • ”Kawula ngucap sokur dhumateng Paduka margi élok ngébat-ébati kadadosan kawula”

139:15

  • ”Paduka boten kasamaran dhateng balung-balung kawula, nalika kawula katitahaken wonten ing pasingidan, saha kawangun wonten ing telenging bumi”

139:16

  • ”Tingal Paduka nguningani dhateng kawula, nalika kawula taksih dhapur gatra, sadaya punika sampun sami kaserat wonten ing kitab Paduka”