Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Carané Nawakké

Carané Nawakké

WARTA PENTING

Pitakonan: Awaké dhéwé kabèh butuh panglipur. Ning, piyé carané bèn éntuk panglipur?

Ayat: Ms 86:17b

Nawakké: Majalah iki ngrembug carané Gusti Allah nglipur awaké dhéwé.

WARTA PENTING (kaca mburi dhéwé)

Pitakonan: Ana sing mikir nèk Kratoné Gusti Allah kuwi ana ing ati. Liyané kandha nèk kuwi hasil upayané manungsa kanggo mujudké kahanan ayem tentrem ing donya. Piyé nurut panjenengan?

Ayat: Dn 2:44

Nawakké: Nurut Alkitab, Kratoné Gusti Allah kuwi pamréntahan sing nyata. Ing bagéan iki ana ayat-ayat liyané sing ngrembug bab Kratoné Gusti Allah.

WULANGNA ALKITAB

Pitakonan: Apa buktiné nèk Gusti Allah perduli karo awaké dhéwé?

Ayat: 1Pt 5:7

Alkitab: Gusti Allah ngundang awaké dhéwé ndonga merga Gusti Allah perduli.

CARAMU NAWAKKÉ

Gunakna conto-conto kuwi bèn isa nggawé cara nawakké dhéwé.