Nginjil marang ibu lan anaké wédok ing Benggala Barat, India

URIP LAN NGINJILÉ WONG KRISTEN—JADWAL KAGIYATAN September 2016

Carané Nawakké

Carané nawakké Warta Penting lan lan wulangan saka Alkitab sing mbuktèkké nèk Gusti Allah ngopèni awaké dhéwé. Gawéa caramu nawakké nganggo conto kuwi.

SINAU SAKA ALKITAB

Urip Nurut Hukumé Yéhuwah

Apa maksudé urip nurut hukumé Yéhuwah? Sing nulis Jabur 119 dadi conto sing apik kanggo awaké dhéwé saiki.

URIPÉ WONG KRISTEN

Nèk sing Mbukak Lawang Cah Cilik

Carané nanggepi lan nduduhké nèk awaké dhéwé ngajèni wong tuwané.

SINAU SAKA ALKITAB

”Pitulunganku Iku Pinangkané saka Sang Yéhuwah”

Jabur 121 nggunakké tembung-tembung sing nerangké pitulungané Yéhuwah.

SINAU SAKA ALKITAB

Carané Awaké Dhéwé Digawé Nggumunké Tenan

Ing Jabur 139, Dawud ngluhurké Yéhuwah merga sing digawé Yéhuwah.

URIPÉ WONG KRISTEN

Sing Aja Ditindakké Wektu Mulang Alkitab

Bèn isa mlebu ing atiné sing sinau Alkitab, apa sing kudu ditindakké?

SINAU SAKA ALKITAB

”Pangéran Yéhuwah Punika Agung sarta Sanget Pinuji-Puji”

Jabur 145 nduduhké nèk Dawud rumangsa Yéhuwah ngopèni kabèh abdiné sing setya.

URIPÉ WONG KRISTEN

Luwih Trampil Nginjil—Ngajak Wong sing Tanggepané Apik Teka ing Pakumpulan Ibadah

Wong sing tanggepané apik lan sing sinau Alkitab biasané dadi luwih péngin ngabdi marang Yéhuwah sakwisé teka ing pakumpulan ibadah.