Nginjil ing Tonga

URIP LAN NGINJILÉ WONG KRISTEN—JADWAL KAGIYATAN Mei 2018

Carané Ngomong

Carané ngomong bab uripé manungsa mbésuk.

SINAU SAKA ALKITAB

Pikulen Cagak Paukuman lan Terusa Ngetutké Aku

Apa sebabé wong Kristen kudu ajeg ndonga, sinau Alkitab, nginjil, lan teka ing pakumpulan?

URIPÉ WONG KRISTEN

Mbantu Anak-Anak Bèn Ngetutké Yésus

Piyé wong tuwa isa mbantu anak-anak bèn isa janji ngabdi lan dibaptis?

SINAU SAKA ALKITAB

Wahyu sing Nguwatké Iman

Apa sebabé Pétrus nggumun ndelok transfigurasiné Yésus? Apa pengaruhé ramalan Alkitab kanggo kita?

URIPÉ WONG KRISTEN

”Sing Wis Didadèkké Siji karo Gusti Allah . . . ”

Wong Kristen nganggep janji wektu nikah kuwi serius. Wong lanang lan wédok isa ngrampungké masalah nganggo pathokané Alkitab.

SINAU SAKA ALKITAB

Dhèwèké Nglebokké Luwih Akèh Timbang Wong Liya

Piwulang apa sing isa kita sinaoni saka randha miskin sing nyumbang rong dhuwit rècèh?

SINAU SAKA ALKITAB

Aja Wedi karo Manungsa

Apa sebabé para rasul wedi karo manungsa? Sakwisé Yésus diuripké manèh, piyé para rasul dadi ora wedi karo manungsa lan dadi kendel nginjil senajan dianiaya?

URIPÉ WONG KRISTEN

Yéhuwah Isa Mbantu Kowé Kendel

Apa kowé wedi ngakoni nèk kowé Seksi Yéhuwah? Nèk iya, piyé bèn kowé dadi kendel kanggo nyritakké Yéhuwah?