Ngopèni Balé Ibadah ing Swiss

URIP LAN NGINJILÉ WONG KRISTEN—JADWAL KAGIYATAN Mei 2017

Carané Nawakké

Carané nawakké Warta Penting lan mulangké Alkitab bab pengarep-arep. Gawéa caramu nawakké.

SINAU SAKA ALKITAB

Tandha Nèk Israèl Bakal Dipulihké

Apa janjiné Yéhuwah wektu ngongkon Yérémia nuku lemah? Piyé Yéhuwah nduduhké sipat apikané?

SINAU SAKA ALKITAB

Èbèd-Mèlèkh Dadi Tuladha Sipat Apikan lan Kendel

Èbèd-Mèlèkh kendel lan ora ragu-ragu wektu nemoni Raja Zedhekia lan apikan marang Yérémia

URIPÉ WONG KRISTEN

Ngopèni Panggonan Ibadah

Balé Ibadah kuwi nyandhang asmané Yéhuwah sing suci, mula penting kanggo njaga Balé Ibadah tetep resik lan kopèn. Piyé carané mèlu ngopèni Balé Ibadah?

SINAU SAKA ALKITAB

Yéhuwah Bakal Mbales Saben Wong Manut Tumindaké

Nabi Yérémia lan Raja Zedhekia ana kaitané karo remuké kutha Yérusalèm, ning critané wong loro kuwi béda banget.

URIPÉ WONG KRISTEN

Yéhuwah Ora Lali Katresnanmu

Piyé pandhangané Yéhuwah marang para abdiné sing wis ora isa akèh ngabdi manèh merga wis tuwa?

SINAU SAKA ALKITAB

Aja Nggolèk ”Prakara kang Muluk-Muluk” kanggo Panjenengan Dhéwé

Senajan dadi abdiné Yéhuwah lan setya mbantu Yérémia, Barukh wis tau dadi ora seimbang Barukh. Apa sing kudu ditindakké Barukh bèn slamet wektu Yérusalèm diancurké?

SINAU SAKA ALKITAB

Yéhuwah Mberkahi sing Andhap Asor lan Ngukum sing Sombong

Wong Babil kejem marang umaté Yéhuwah.Wong Israèl sing mertobat dibébaské saka pembuangan, ning apa sing dialami karo kutha Babil?