Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 SINAU SAKA ALKITAB | JABUR 19-25

Ramalan bab Sang Mèsih

Ramalan bab Sang Mèsih

AYAT

RAMALAN

KEDADÉAN

Jabur 22:2

Kaya-kayané ditinggalké Gusti Allah

Matéus 27:46; Markus 15:34

Jabur 22:8, 9

Diécé wektu dipaku ing cagak

Matéus 27:39-43

Jabur 22:17

Dipaku ing cagak

Matéus 27:31; Markus 15:25; Yokanan 20:25

Jabur 22:19

Klambiné Yésus diundhi

Matéus 27:35

Jabur 22:23

Ngluhurké asmané Yéhuwah

Yokanan 17:6