Nggunakké wektu kanggo sinau lan mikirké isiné Alkitab

URIP LAN NGINJILÉ WONG KRISTEN—JADWAL KAGIYATAN Juni 2017

Carané Nawakké

Carané nawakké selebaran lan mulangké kandhané Alkitab bab pandhangan sing bener bab urip. Gawéa caramu nawakké.

SINAU SAKA ALKITAB

Pangandikané Yéhuwah Kelakon Kabèh

Ramalané Yérémia bab kalahé lan remuké kutha Babil kelakon kabèh.

URIPÉ WONG KRISTEN

Sepira Kuwaté Iman Panjenengan marang Janjiné Yéhuwah?

Yosua ngakoni nèk ora ana janjiné Yéhuwah sing ora kelakon. Piyé carané kita isa nguwatké iman marang janjiné Yéhuwah?

SINAU SAKA ALKITAB

Tetep Tekun Merga Sabar Ngentèni

Apa sing isa mbantu Yérémia tetep tekun lan nduwé sikap sing apik senajan sengsara? Piyé kita isa siap-siap kanggo ngadhepi tantangan sukmbèn?

SINAU SAKA ALKITAB

Yéheskièl Seneng Martakké Kabar saka Yéhuwah

Yéheskièl éntuk wahyu lan diparingi Yéhuwah gulungan banjur dikon mangan. Apa maksudé kuwi?

URIPÉ WONG KRISTEN

Tetep Bungah Wektu Nginjil

Wektu nginjil, kita kadhang kala ngalami tantangan. Ning, Yéhuwah péngin kita ngabdi kanthi bungah. Piyé carané kita isa tetep bungah wektu nginjil?

SINAU SAKA ALKITAB

Apa Panjenengan Ditengeri Bèn Slamet?

Yéheskièl éntuk wahyu sing kelakon sepisanan wektu kutha Yérusalèm kuna ancur. Piyé wahyu kuwi kelakon ing jaman modhèren?

URIPÉ WONG KRISTEN

Ngajèni Pathokané Yéhuwah bab Moral

Kita kudu ngajèni pathokan moralé Yéhuwah kanthi kendel. Piyé carané? Apa sebabé kuwi penting banget?