Sedulur wédok nginjil nganggo buku Kabar Apik ing Madagaskar

URIP LAN NGINJILÉ WONG KRISTEN—JADWAL KAGIYATAN Januari 2016

Carané Nawakké

Carané nawakké Warta Penting, buku Rungokna Gusti Allah Supaya Urip Salawasé, lan Kabar Apik saka Gusti Allah. Gunakna conto-conto kuwi bèn isa nggawé cara nawakké dhéwé.

SINAU SAKA ALKITAB

Ibadah Sejati Butuh Upaya

Terangna gambar Raja Hizkia sing ngupaya mulihké ibadah sejati. Gunakna katrangan gambar, péta, lan taun kedadéan ing 2 Babad 29-30 kanggo mbantu panjenengan.

DITRAPKÉ WEKTU NGINJIL

Carané Mulang Alkitab Nganggo Buku Kabar Apik

Lima cara bèn gampang mimpin sinau Alkitab nganggo buku Kabar Apik saka Gusti Allah!

URIPÉ WONG KRISTEN

Kaurmatan Mbangun lan Ngopèni Bangunan kanggo Ibadah

Piyé nduduhké semangat lan katresnan kanggo bangunan ibadah?

SINAU SAKA ALKITAB

Yéhuwah Ngajèni sing Tulus Mertobat

Raja Manasyè éntuk paédah merga tulus mertobat. Bandingna pamréntahané Manasyè sakdurungé lan sakwisé dibébaské saka Babil. (2 Babad 33-36)

SINAU SAKA ALKITAB

Janjiné Yéhuwah Mesthi Kelakon

Kedadéan ing Ézra 1-5. Senajan ana alangan, wong-wong Yahudi mulih saka Babil, ibadah sejati dipulihké, lan mbangun manèh omahé Gusti Allah.

SINAU SAKA ALKITAB

Yéhuwah Seneng karo sing Lila Ngabdi

Ézra lan wong-wong sing mulih ing Yérusalèm kudu semangat ngibadah sejati, wani, lan kuwat imané. Gunakna gambar lan péta bèn isa mbayangké adohé.

URIPÉ WONG KRISTEN

Tambah Trampil Nginjil—Tinggalana Bahan kanggo Marani Manèh

Telung cara bèn tambah trampil wektu marani manèh wong sing seneng sinau Alkitab.