Nginjil ing Kamboja

URIP LAN NGINJILÉ WONG KRISTEN—JADWAL KAGIYATAN Februari 2018

Carané Ngomong

Carané ngomong nggunakké pitakonan: Apa Alkitab isih cocog kanggo jaman saiki? Apa isiné Alkitab cocog karo ilmu pengetahuan? Apa tuntunané Alkitab ana paédahé?

SINAU SAKA ALKITAB

Perumpamaan bab Gandum lan Alang-Alang

Apa tegesé perumpamaané Yésus? Sapa sing digambarké sing nyebar, mungsuh, lan sing manèn?

URIPÉ WONG KRISTEN

Perumpamaan bab Kraton lan Tegesé kanggo Kita

Yésus nggunakké perumpamaan sing gampang dingertèni kanggo mulang bab-bab rohani sing jero. Piwulang apa sing isa disinaoni saka Matéus 13?

SINAU SAKA ALKITAB

Mènèhi Pangan Wong Akèh Liwat Wong Sithik

Yésus mréntahké para muridé bèn mènèhi panganan kanggo wong akèh, senajan para muridé mung nduwé roti lima lan iwak loro. Apa tegesé kanggo kita?

URIPÉ WONG KRISTEN

Ajènana Bapak lan Ibumu

Yésus nandheské kudu terus ngajèni wong tuwa.

SINAU SAKA ALKITAB

Pikirané Panjenengan Dipengaruhi karo Sapa?

Apa sing kudu kita tindakké bèn cocog karo kersané Yéhuwah? Yésus ngandhani telung bab sing mbantu kita bèn ora nduwé pikiran sing salah.

URIPÉ WONG KRISTEN

Tambah Trampil Nginjil—Nggunakké Pitakonan sing Cocog

Yésus nggunakké pitakonan-pitakonan kanggo ngerti pandhangané para muridé. Piyé carané niru Yésus bèn tambah trampil nginjil?

SINAU SAKA ALKITAB

Ngati-ati Bèn Kita lan Wong Liya Ora Kesandhung

Yésus nggunakké perumpamaan kanggo mulang nèk kita kesandhung lan nyebabké wong liya kesandhung kuwi bab sing serius. Apa sing isa nggawé aku kesandhung?