URIP LAN NGINJILÉ WONG KRISTEN—JADWAL KAGIYATAN Februari 2017

Carané Nawakké

Carané nawakké selebaran Apa kasusahan bakal ana entèké? Lan kanggo nerangké bab asal-usulé urip. Gawéa caramu nawakké.

SINAU SAKA ALKITAB

Éntuk Berkah Merga Manut marang Yéhuwah

Yéhuwah ngandhani carané urip bèn awaké dhéwé isa éntuk berkah saka Yéhuwah.

SINAU SAKA ALKITAB

Yésus Sengsara kanggo Kita

Sédané Yésus isa njawab tantangané Sétan bab kasetyané umaté Gusti Allah.

URIPÉ WONG KRISTEN

Bantu Anak Panjenengan Nduwé Iman sing Kuwat marang Gusti Allah

Piyé pendhapaté anak panjenengan bab asal-usulé urip? Piyé carané panjenengan isa mbantu anak-anak kanggo nduwé iman sing kuwat marang Gusti Allah sing nggawé urip?

SINAU SAKA ALKITAB

”Ngundhangaké Taun Sih-Rahmating Sang Yéhuwah”

Apa ”Taun Sih-Rahmating Sang Yéhuwah” kuwi taun sing saktenané? Apa hubungané wektu iku karo gawéan nginjil?

URIPÉ WONG KRISTEN

Wicaksana Wektu Nawakké Wacan

Dibutuhké ragad lan upaya sing gedhé kanggo nyétak lan ngirim wacan-wacan kuwi ing saklumahing bumi. Tumindaka wicaksana wektu ngekèkké wacan-wacan kuwi marang wong liya.

SINAU SAKA ALKITAB

Langit Anyar lan Bumi Anyar Bakal Marahi Bungah Tenan

Apa pengaruhé janjiné Gusti Allah bab ”langit anyar lan bumi anyar” kanggo kita saiki?

URIPÉ WONG KRISTEN

Tetep Bungah Merga Pangarep-Arep

Pangarep-arep kuwi kaya jangkar. Mikirké tenanan janjiné Gusti Allah ing Alkitab isa mbantu kita bungah lan nduwé iman sing kuwat senajan ngadhepi masalah.