Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 URIPÉ WONG KRISTEN

Élinga Bojoné Lot

Élinga Bojoné Lot

Alkitab ora njelaské apa sebabé bojoné Lot nolèh mburi wektu mlayu saka Sodom. (Pd 19:17, 26) Saka critané Yésus kita isa ngerti nèk bojoné Lot mungkin kangen karo bandhané sing wis ditinggalké. (Luk 17:31, 32) Piyé carané bèn ora dadi kaya bojoné Lot sing ora manut karo Yéhuwah? Aja ngutamakké golèk bandha bèn urip nyaman. (Mat 6:33) Yésus mulang nèk kita ora isa ’dadi budhaké Gusti Allah lan budhaké Bandha’. (Mat 6:24) Nèk kita wis mulai ngutamakké bandha, dudu bab-bab rohani, kita perlu ndonga bèn isa ngerti kudu nggawé owah-owahan apa lan njaluk kekuwatan bèn isa nindakké kuwi.

ÉLING-ÉLINGEN MANÈH TELUNG BAGÉAN SAKA VIDEO ÉLINGA BOJONÉ LOT, LAN JAWABEN PITAKONAN-PITAKONAN IKI:

  • Apa buktiné nèk aku ’éling bojoné Lot’?

    Merga dipeksa bèn golèk dhuwit luwih akèh, apa pengaruhé kanggo carané Diana mikir, omongan, lan tumindak?

  • Apa sebabé kita kudu ngéling-éling bojoné Lot?

  • Piyé pathokané Alkitab isa mbantu Arif lan keluargané?

  • Merga srawung karo kanca-kanca kerjané, apa pengaruhé kanggo Maya?

  • Apa sebabé kita kudu wani nolak nèk dipeksa kanggo ngutamakké dhuwit?

  • Piyé Surya lan Diana akhiré ngutamakké bab-bab rohani manèh?

  • Pathokan Alkitab apa waé sing dijelaské ing video iki?